Søg
 
 
Briller Kontaktlinser Solbriller
Viden
Kundefordele Tilbud
Online synstjek
Bestil tid
Find Butik
 

Overskuddet fra Synoptik går bl.a. til forskning i børns syn

Synoptik er med til at sætte børns syn på dagsordenen i et projekt, som har til formål at opdage synsproblemer hos børn. Initiativet til det flerårige forskningsprojektet er taget af Synoptik-Fonden, som er medejer af Synoptik-kæden. En tredjedel af overskuddet fra Synoptik går til fondens arbejde.

At læse og følge med på tavlen er en forudsætning for at lære. Netop derfor er det helt afgørende, at børn i en tidlig alder får den nødvendige hjælp, hvis de har problemer med at se. Men ofte opdages børns synsudfordringer først, når de starter i skole – og nogle af dem ikke før børnene har kæmpet for at følge med i flere år. Det var netop på grund af mistanken om ikke opdagede synsproblemer blandt førskolebørn og børn op til 6 klasse, at Synoptik-Fonden for et par år siden satte fokus på forskning i børn og unges syn.

”Jeg er glad for, at vi via Synoptik-Fonden er med til at investere i den unge generations syn. Som kundechef i Synoptik oplever jeg ugentligt, hvad det kan betyde for mennesker, pludselig at kunne se godt. Det er giver julelys i øjne, og alle mennesker har efter min mening ret til et godt syn – uanset alder.”siger kundechef Poul O. Kuhberg fra Synoptik.


Forskning i børns syn


Gennem de seneste år har projektets 3 forskellige forskergrupper undersøgt flere end 3000 børn i børnehavealderen og op til 6. klasse. Det er blandt andet sket ved hjælp af udvidede synsundersøgelser, læseevalueringer og opmærksomhedsmålinger. Et af projektets ambitioner er at udvikle en screeningsmetode, som gør det nemmere for sundhedsplejersker at spotte synsproblemer hos børn, allerede inden de starter i skolen, så de kan få den rette hjælp så tidligt som muligt.

Nogle gange er det blot en brille, der skal til
Faktum er, at en del børn og unge har synsproblemer, som ikke bliver opdaget ved de nuværende synsundersøgelser, og som derfor kan påvirke det enkelte barns trivsel og indlæring. Nedsat syn har nemlig langt større konsekvenser end blot lidt missen med øjnene, fortæller kundechef Poul O. Kuhberg fra Synoptik:

”Det hindrer dem simpelthen i, at få det optimale ud af deres evner.” ”I mange tilfælde kan både lærere og forældre tro, at det er barnets boglige evner, den er gal med. Og det er synd, for nogle gange er det blot en brille, der skal til. Men før, vi kan nå dertil, er man jo nødt til at opdage, at der er problemer med synet. Og jo tidligere, det sker, jo større er chancerne for, at man kan nå at rette op på det.” fortæller Poul O. Kuhberg.

I 2015 bevilgede Synoptik-Fonden godt 15 millioner kroner til forskningsprojekter, som på forskellig måde skal bidrage til at forbedre danskernes syn. Et godt eksempel på fondens almennyttige sigte er uddelingen af hæderslegatet på 100.000 kr. Det blev i år overrakt Grønlandsgruppen under Dansk Oftalmologisk Selskab med det formål at styrke synsundersøgelser af børn i Grønland.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Poul O. Kuhberg, kundechef i Synoptik på tlf.: 36 73 76 30

Om Synoptik
Synoptik-Fonden er medejer af Synoptik A/S. En del af overskuddet fra Synoptiks butikker går hvert år til Synoptik-Fonden, der yder økonomisk støtte til forskning, uddannelse, kongres- og studierejser, som relaterer sig til det brede synsfaglige område inden for optik, optometri og oftalmologi. Synoptik-Fondens fornemste opgave er at igangsætte og støtte forskningsprojekter til gavn for øjensundheden i Danmark.

Læs mere om Synoptik-Fondens arbejde på synoptik-fonden.dk 

Om projekt Børn & Unges Syn
Gennem 3 delprojekter søger ’Projekt Børn & Unges Syn’ at finde svar på en række grundlæggende spørgsmål: Hvad er et normalt syn hos børn, og hvornår afviger det? Hvad betyder evt. afvigelser for læsning og trivsel? Hvordan er sammenhængen mellem syn, opmærksomhed, øjenbevægelser og læsefærdighed frem til rigtigt tekstlæsning? Og kan en mere hensigtsmæssig screeningspraksis være med til at sikre, at børn og unge med synsproblemer opdages rettidigt? I løbet af det kommende år kan projektet forvente at blive klogere.
Synoptik A/S  |  Lyskær 1  |  DK-2730  |  CVR: 6275 6217  |  +45 36 73 77 55LinkedInFacebook