Hvad siger loven?

Arbejdsgiveren har ansvaret

Hvis en medarbejder har brug for briller i arbejdstiden, er det arbejdsgiverens forpligtelse at sørge for dette. Og det er arbejdsgiveren, der skal betale alle udgifterne i den forbindelse.

Med en Synoptik firmaaftale får du en løsning, der lever op til alle dele af lovgivningen, og hvor du samtidig kender alle udgifter og har minimal administration.

Vil du vide mere om lovgivningen?

Her kan du se Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger om briller og øjenbeskyttelse i forbindelse med job.

Skærmbriller

Vejledning om regler for skærmarbejde

Vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar

Sikkerhedsbriller

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler