Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Synoptik A/S, CVR: 62756217, Lyskær 1, 2730 Herlev ("Synoptik"), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig, såsom håndtering af dine helbredsoplysninger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksempelvis til brug for fremsendelse af markedsføringstiltag) kan vælge, hvilke oplysninger du afgiver til Synoptik, og hvordan disse anvendes.

Indsamlingen af oplysninger om dig

Synoptik kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder, herunder ved at:

 • Du bestiller tid til en synsprøve;
 • Du henvender dig til en af vores butikker og bliver oprettet som kunde med henblik på at få foretaget en synsprøve og/eller købe vores produkter eller ydelser;
 • Du indgår en abonnementsaftale med Synoptik;
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller øvrig markedsføring, herunder ved deltagelse i konkrete konkurrencer eller kampagner, herunder via sociale medier, såsom Facebook; eller
 • Synoptik sammenkører eller beriger oplysninger om dig via Synoptiks interne systemer, Synoptiks website og/eller sociale medier, såsom Facebook.


I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato, CPR-nummer);
 • Helbredsoplysninger (oplysninger om dit syn, herunder oplysninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver og digital scan og trykmåling af dine øjne);
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med dit køb;
 • Din købshistorik og dine præferencer;
 • Login-oplysninger på Websitet;
 • Oplysninger om din profil på Websitet, herunder CPR-nummer, kreditkort- og betalingsoplysninger, tidsbestilling til synsprøve, svar på spørgeskema mv.
 • Evt. materiale fra tv-overvågning i vores butikker
 • Dine henvendelser, svar på spørgsmål og anden kommunikation med Synoptik
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook.
 • Du kan læse mere om Synoptiks behandling af personoplysninger i forbindelse med dine aktiviteter for websitet i vores persondata- og cookie politik.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Synoptik behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse. Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål: 

 • Levering af ydelser til dig;
 • Administration af kundeforholdet;
 • For at kunne yde en bedre service;
 • Rådgivning om dit syn;
 • Forbedring af Synoptiks produkter og ydelser;
 • Statistik og analyse;
 • I forbindelse med interne forretningsgange, herunder bekræftelse af identitet og forebyggelse af bedrageri;
 • Markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og målrettede markedsføringstiltag; og
 • Øvrig kommunikation med dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

 • For at opfylde en aftale med dig;
 • For at overholde en retlig forpligtelse;
 • Til udførelse af en opgave i samfundets interesse;
 • På baggrund af dit forudgående og udtrykkelige samtykke, hvilket ofte vil være tilfældet i forhold til behandlingen af dine helbredsoplysninger og for brugen af dine oplysninger til markedsføring;
 • For at forfølge legitime interesser, medmindre dine interesser i beskyttelse af personoplysninger går forud for Synoptiks interesser.

Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og Synoptik begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis: 

 • Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil;
 • Behandlingen er nødvendig for, at Synoptik kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser;
 • Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke;
 • Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig;
 • Synoptik skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav; eller
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en optiker).

Modtagere af dine personoplysninger 

Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af Synoptik og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra Synoptik. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål. 
I det omfang Synoptik videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig. 

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

 • Koncernrelaterede selskaber;
 • Samarbejdspartnere, herunder selskaber, der tilbyder finansiering af Synoptiks produkter eller inddriver Synoptiks tilgodehavender;
 • Leverandører af Synoptiks produkter;
 • Offentlige myndigheder; og
 • Læger, optikere og andre sundhedspersoner.

Overførsel af dine oplysninger til lande uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS)

Dine oplysninger vil i visse tilfælde blive overført til koncernrelaterede selskaber, samarbejdspartnere eller leverandører, som er etableret uden for EØS, herunder for eksempel Grønland eller USA. Synoptik sikrer, at sådanne overførsler alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det vil sige, at vi sikrer, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos modtageren af oplysningerne, eksempelvis ved brug af EU Kommissionens standardkontrakter. 

Henvendelser om de relevante aftaler i forbindelse hermed kan rettes til Synoptiks databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du kan se nederst på siden.

Tidsrum for opbevaring af dine oplysninger

Synoptik vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Som udgangspunkt vil de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde journaliseringspligten, blive opbevaret som minimum i 5 år efter den sidste registrering i journalen. Visse oplysninger skal desuden opbevares i overensstemmelse med de gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale og for at imødekomme formueretlige krav, før den lovpligtige forældelsesfrist er udløbet.

Behandling af dine oplysninger til brug for markedsføring

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Synoptik, behandler vi dit navn og dine kontaktoplysninger til dette formål.

Vores målrettede markedsføringstiltag kan være baseret på din købshistorik og dine præferencer, dine adfærdsdata, som er indsamlet via cookies på vores Website, eller andre oplysninger, som du aktivt afgiver ved brug af Mit Synoptik. For at sikre, at vores markedsføringstiltag og anden kommunikation med dig er relevant for dig, kan der i den forbindelse ske profilering af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Synoptik har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder. 

Du har ret til at anmode Synoptik om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål. 

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til Synoptik, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart. 

Behandler Synoptik dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det. 

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du finder nedenfor. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af Synoptik, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk. 
www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Synoptik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte angående alle spørgsmål om Synoptiks behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder. Kontaktoplysningerne følger nedenfor. 

Tel.: +45 3673 7755
E-mail: dpo@synoptik.dk 


Ændringer til persondatapolitik

Denne Persondatapolitik vil blive løbende opdateret. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, f.eks. ved en iøjnefaldende meddelelse på Websitet, og i visse tilfælde vil Synoptik bede dig om at acceptere ændringerne 4 uger før, de træder i kraft.