Salgs- og leveringsbetingelser

Når du handler på Synoptik.dk, ønsker vi at give dig en god oplevelse hver gang. Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser.

Synoptik A/S' salgs- og leveringsbetingelser (online handel)

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkår") accepteres, når du foretager et køb på www.synoptik.dk ("Webshoppen"). Webshoppen udbydes af Synoptik A/S, CVR 62756217 ("Synoptik").

Synoptik forbeholder sig retten til at ændre i disse Vilkår ved at offentliggøre ændringer online uden først at underrette dig. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere disse Vilkår.

Bestilling

Bestilling kan kun ske via Webshoppen, og Synoptik accepterer ikke bestilling via fx fax, e-mail eller telefon. Når en bestilling er gennemført, sender Synoptik en ordrebekræftelse til dig, og aftalen er herefter endelig. Synoptik har ret til at nægte eller korrigere en ordre (for eksempel hvis du har givet ukorrekte personoplysninger). Webshoppen modtager p.t. ikke gavekort, der kun kan benyttes i vores 100+ butikker. Ved bestilling accepterer du at kunne modtage opfordringer pr. e-mail til at anmelde købte varer eller købsoplevelsen.

Levering

Leveringstiden efter modtagelse af en ordrebekræftelse er normalt 1-3 arbejdsdage. I særlige tilfælde kan leveringstiden dog være længere. Synoptik forbeholder sig retten til en forlænget leveringstid på op til 30 dage fra din modtagelse af ordrebekræftelse. Hvis leveringstiden overstiger 30 dage, har du ret til at annullere ordren. Refusion af annullerede ordrer vil ske inden for 14 dage efter, at du har annulleret ordren. Synoptik leverer kun ordrer fra Webshoppen til Danmark og Grønland (længere leveringstid end normalt til Grønland på typisk 3-7 dage).

Kontaktlinser

For at kunne bestille kontaktlinser på Webshoppen skal du have en gyldig recept fra din optiker eller øjenlæge, der maksimalt må være et år gammel. Du accepterer dette vilkår for kontaktlinsekøb og bekræfter, at de bestilte kontaktlinser er i overensstemmelse med din recept, kontrol og/eller ordinering foretaget inden for de sidste 12 måneder, samt at der ikke efterfølgende er indtruffet forhold, der har indflydelse på din fortsatte brug af kontaktlinser. Du bekræfter også, at du ved, hvordan du skal håndtere kontaktlinserne, og at du forstår, at forkert brug af kontaktlinser kan forårsage skade på dine øjne eller i værste fald dit syn. Vi garanterer minimum holdbarhed på 12 måneder for kontaktlinser og 6 måneder for kontaktlinsevæsker købt online. 

Priser og produkter

Ved køb online gælder de priser, der er angivet på Webshoppen på tidspunktet for afgivelse af ordren. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesomkostninger. Prisen på levering varierer alt efter ordrens samlede pris og valgt leveringsmetode (se kurven ved køb). Ordrens samlede pris vises i kurven, før du afslutter en ordre samt i ordrebekræftelsen. Alle priser opdateres løbende, og Synoptik forbeholder sig ret til at foretage prisændringer uden forudgående varsel. Synoptik tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, prisfejl samt korrekturfejl i produktbeskrivelser (fx mængdeangivelse, størrelse), og kunden kan i den forbindelse ikke rette noget krav mod Synoptik. 

Betaling

Betaling kan ske på følgende måder: Dankort, Visa, Mastercard, American Express. Vi tager ikke imod kreditkort udstedt uden for EU. I tilfælde af betaling med kreditkort reserveres pengene direkte i forbindelse med ordrebehandling, og beløbet trækkes på kontoen, når ordren afsendes.

Betaling sker til Synoptik.

Rabataftaler og partnerskaber

Synoptiks rabataftaler og partnerskaber, herunder LO+, kan ikke anvendes ved køb af varer på Webshoppen.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse i 14 dage. Fortrydelsesretten gælder dog ikke for:

 • Varer, der er fremstillet i overensstemmelse med dine anvisninger, eller som på anden måde har fået et tydeligt personligt præg (fx specialfremstillede stel, glas, briller, kontaktlinser ol.).
   
 • Varer med brudt forsegling, der ikke kan returneres af sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige årsager (fx kontaktlinser).

Hvis du ønsker at bruge din fortrydelsesret, skal du skriftligt underrette Synoptik inden for 14 dage fra modtagelse/afhentning af de bestilte varer. Følgende oplysninger skal fremgå af din meddelelse: Ordrenummer, navn, adresse, stykantal og varenummer på de produkter, der fortrydes og ønskes returneret.

Meddelelsen skal sendes til webshop@synoptik.dk eller fysisk til Synoptik A/S, Lyskær 1, 2730 Herlev, Att.: Webshop.

Senest eller samtidig med, at du meddeler Synoptik, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du returnere varen til Synoptik uden unødig forsinkelse og senest 16 dage efter, du meddelte Synoptik, at du ville udnytte fortrydelsesretten. Dvs. du har 14 dages fortrydelsesret og totalt 30 dages returret fra udlevering af varen. Synoptik vil snarest muligt bekræfte modtagelse af din meddelelse. Varerne skal returneres i overensstemmelse med følgende instrukser:

 • Du skal udfylde og vedlægge den ”Returformular”, der vedlagt i pakken med dine varer fra Synoptik.
   
 • Har du valgt hjemmelevering eller levering til udleveringssted vedlægges en forudbetalt og allerede udfyldt adresseetiket, som du skal klistre på pakken og sende retur til Synoptik.
   
 • Har du valgt levering til en Synoptik-butik, skal du returnere varen i den butik , hvor du hentede varen, eller i en anden dansk Synoptik-butik.

Alle returnerede varer skal være i samme stand, som da du modtog varerne. Du skal selv gennemføre en ny ordre på de varer, som du eventuelt ønsker at skifte til. Du har ret til at annullere en afgivet ordre, indtil ordren er afsendt.

Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetaler Synoptik varebetalingerne modtaget fra dig – dog ikke leveringsomkostningerne på 39 kr., hvis du har valgt hjemmelevering som leveringsmetode eller hvis du har foretaget køb i Webshoppen på under 599 kr. med levering til udleveringssted som leveringsmetode (levering til udleveringssted ved køb over 599 kr. og levering til en Synoptik-butik er gratis.).

Tilbagebetalingen finder sted snarest muligt. Tilbagebetaling sker dog ikke før, Synoptik har modtaget de returnerede varer, eller modtaget skriftlig dokumentation for, at du har returneret varerne. Der vil blive anvendt samme betalingsmiddel til tilbagebetalingen, som du benyttede ved det oprindelige køb.

Reklamation

Du har i overensstemmelse med købeloven 2 års reklamationsret for fejl og mangler. Reklamationer skal fremsendes hurtigst muligt, efter du er blevet opmærksom på fejlen.  

Force majure

Synoptik kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der opstår som følge af omstændigheder, som ligger uden for Synoptiks kontrol, og som Synoptik ikke med rimelighed har kunnet forudse, f.eks. arbejdskonflikter, lynnedslag, strømsvigt, krig, terrorangreb, ændrede bestemmelser fra offentlige myndigheder, sanktions- eller eksportkontrol, fejl i operatørnetværk, generel knaphed på transport, varer, kommunikation eller energi, eller øvrige lignende omstændigheder samt forsinkelser eller fejl i tjenesteydelser fra underleverandører/konsulenter pga. sådanne omstændigheder. Sådanne omstændigheder ophæver Synoptiks ansvar i forhold til tidspunktet for rettidig honorering af forpligtelser samt skadesansvar eller andre konsekvenser. Hvis Synoptik forhindres i at opfylde sine forpligtelser pga. force majure, skal Synoptik informere dig herom og angive de omstændigheder, der udgør force majeure. Hvis force majure er til stede i mere end to (2) måneder, har både du og Synoptik ret til at ophæve købet uden ansvar for nogle af parterne.

Tvister

Tvister mellem dig og Synoptik skal først og fremmest forsøges løst af parterne. Hvis der ikke opnås enige, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg (www.naevneneshus.dk). Herefter kan klagen eventuelt videreføres hos Forbrugerklagenævnet og/eller ved domstolene.

Disse Vilkår skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk ret.

Håndtering af personlige data

Synoptik er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, herunder for, at disse personoplysninger håndteres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Synoptiks persondata- og cookiepolitik forklarer, hvordan Synoptik indsamler og i øvrigt behandler dine personoplysninger, herunder til hvilke formål, hvilke retsgrundlag der anvendes i den forbindelse, hvem modtagerne af personoplysningerne er, tidsrummet for opbevaringen af personoplysningerne, hvilke rettigheder kunden har m.v.

Klik her for at læse Synoptiks fulde persondatapolitik. Klik her for at læse Synoptiks fulde cookiepolitk.

Kontaktoplysninger

Synoptik A/S, Lyskær 1, 2730 Herlev.

Email: webshop@synoptik.dk

Tlf.: 36 73 77 55.

 

Opdateret 7. november 2023.