Øjentræthed (astenopi)

Trætte øjne er en tilstand, som kan give dig en fornemmelse af grus i dine øjne. Det kan være ubehageligt, og du kan opleve en generel træthed. Trætte øjne har meget til fælles med anstrengte øjne, men det kan opleves med større ubehag og have større indflydelse på din hverdag.

- 5 minutters læsetid

Hvad er trætte og anstrengte øjne (astenopi)?

Du får trætte øjne, hvis de bruges for monotont eller ser i samme afstand over længere tid. Det skyldes, at dine øjenmuskler ikke får tilstrækkelig hvile. Når dine øjne holdes åbne for længe, mister tårevæsken (tårefilmen) muligheden for at fugte dit øjes overflade. Det er med til at irritere dit øje og give dig en følelse af trætte øjne.

Du vil typisk opleve trætte og overanstrengte øjne ved intensivt brug af computerskærm, bilkørsel i lang tid og intenst brug af digitale skærme fra f.eks. smartphones og tablets.

Uanset årsagen kan problemet med trætte og anstrengte øjne medføre smertende og røde øjne, ligesom det kan brede sig til smerter i hoved, nakke og ryg.

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Hvad giver trætte og anstrengte øjne (astenopi)?

Øjne kan anstrenges af forskellige årsager. Neden for er der eksempler på de mest udbredte årsager til anstrengte og trætte øjne, hvor et symptom på trætte øjne især kan være forkert styrke i briller.

Forkerte styrker i briller eller kontaktlinser

Med tiden kan dine øjne forandre sig. Når det sker, ændres dine styrker. Det er bl.a. en af årsagerne til, at du opfordres til jævnligt at besøge din lokale optiker og få dine styrker og dine øjnes sundhed undersøgt. Gerne minimum hvert andet år.

Hvis brilleglassene eller kontaktlinserne ikke passer dine præcise styrker, kan den forkerte synsstyrke forværre i stedet for at lindre dine trætte øje. Det er altså et normalt forkert styrke i briller symptom.

Oplever du trætte øjne, og tror du, at det kan skyldes en forkert styrke i brille symptom? Så kan vores autoriserede optikere udmåle din præcise synsstyrke i en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek.

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Muskeltræthed og trætte øjne

Inde i dit øje er en muskel (akkommodationsmusklen/ciliarmusklen). Den bevæger din linse og gør, at dit øje kan fokusere på forskellige afstande. Bruges musklen til vedvarende at se på den samme afstand tæt på dine øjne, påvirkes dit øjes evne til at fokusere på andre afstande.

Ensformigt arbejde forhindrer din øjenmuskel i at slappe af. Det besværliggør dine muligheder for at se skarpt på forskellige afstande.

Uden om dit øje er der også muskler (ekstraokulære muskler). De sørger for, at begge dine øjne kan bevæge sig og samarbejde, så du ikke ser dobbelt. Med musklen, der løfter dit øjenlåg, er der syv muskler uden om dit øje. Sammen sørger de for at beskytte dine øjne og sikre dig et velkoordineret, godt syn.

Når du gennem lang tid forsøger at holde blikket med begge øjne, trættes dine muskler, fordi de ikke får den nødvendige hvileperiode til at samle ny energi.

Overanstrengte øjne er trætte, røde og smertende. Hvis de ikke lindres, kan det resultere i yderligere synsproblemer.

Øjets overflade og trætte øjne

Nogen får problemer, når øjets overflade påvirkes uheldigt. Problemer opstår f.eks., når dit øjes overflade udtørrer. Det medfører bl.a. sløret og uskarpt syn.

Når dit øje mangler den naturlige beskyttende fugtighed, påvirkes produktionen af tårer, og dit øje løber i vand. Udover at dit syn vil sløre, vil det også have betydning for dit øjes generelle helbredstilstand.

Kvaliteten af tårerne er ikke optimal, og der vil være en nedsat beskyttelse fra tårefilmen. Oplevelsen af øjentørhed vil forstærke træthedsfornemmelsen i dit øje og give dig trætte øjne.

Computer Vision Syndrome (CVS)

Den mest almindelige årsag til øjentræthed er hyppig brug af computere og digitale skærme. Problemet er så udbredt, at ubehaget ved overdrevent skærmbrug har fået sin egen benævnelse: Computer Vision Syndrome (CVS).

Det er ikke blot overanstrengelsen af dine øjne ved hyppig læsning, det at se tæt på. Det er også det faktum, at dine øjne blinker færre gange ved koncentreret skærmbrug. Færre blink betyder nemlig, at dine øjnes tårefilm ikke fornyes hensigtsmæssigt. Det resulterer i, at tårefilmen fordamper. Det får igen indflydelse på dit øjes overflade og udviklingen af CVS.

Derudover vil skærmens lysintensitet påvirke dine øjne. Det er energikrævende, når der skal justeres efter lysforholdene. Derfor bliver dine øjne trætte, når intensiteten på skærmen enten er for høj eller for lav.

Lysniveauet på og omkring skærmen påvirker også træthedsfornemmelsen i dine øjne og kan føre til CVS. Derfor bør der tages generelle hensyn til omstændighederne omkring dit brug af digitale skærme, når dit syn skal skånes, og din produktivitet skal tilgodeses. I hvert fald hvis Computer Vision Syndrome eller CVS skal minimeres.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Symptomer på trætte øjne (astenopi)

Der er forskelle på grader af øjentræthed og trætte øjne. Er du i tvivl om dine øjnes tilstand, kan du herunder se eksempler på tegn, når dine øjne er anstrengte:

  • Svien og ubehag i dine øjne
  • Sløret eller forvrænget syn og besvær med at fokusere på forskellige afstande
  • Lejlighedsvis dobbeltsyn, tørhedsfornemmelse i øjnene og røde øjne
  • Dine øjne føles varme og sviende, når de lukkes
  • Hyppig hovedpine og ømhedsfornemmelse i tindinger, nakke og ryg
  • Øjne, der løber i vand
  • Gene ved naturlige og kunstige lyskilder

Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer på trætte øjne, anbefaler vi, at du besøger din lokale optiker og får foretaget en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek.

Gennem et omfattende tjek af dine øjnes sundhedstilstand kan vores autoriserede optikere gøre dig meget klogere på, hvorfor du oplever symptomer på trætte øjne.

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Hvordan behandles øjentræthed (astenopi)?

Ganske få ændringer i din livsstil kan have stor betydning for dine øjnes og dit generelle velvære.

Reducer risikoen for blænding

Lys, der reflekteres i en skærm, kan være en trættende irritation for dit øje. Har du lyskilder, der står nær din skærm, bør du kontrollere, om lyset generer dig. Er det tilfældet, kan du overveje en bedre placering.

Lysdæmpning kan også være en måde at reducere ulemperne ved blænding. Et blændingsfilter monteret på computerskærmen kan hjælpe.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Arbejdsstilling

Ved dit computerbrug bør din arbejdsplads indrettes hensigtsmæssigt. Din arbejdsstilling skal være afvekslende og korrekt.

Sørg for, at afstande mellem din skærm og dine øjne er tilpasset dig og dine synsbehov. Det kan være med til at undgå, at du oplever trætte og anstrengte øjne.

Pauser

Langvarige ophold foran computerskærmen, som altså kan være en årsag til CVS, er ikke at anbefale. Hverken af hensyn til din krop eller dine øjne. Hold derfor regelmæssige pauser fra skærmen.

Du kan med fordel bevæge dig og få blodet til at cirkulere. Lav gerne kraftige sammenknibninger af dine øjenlåg af hensyn til tårefilmen.

20-20-20 reglen

Som skærmbruger kan du med fordel følge 20-20-20-reglen. Hvert 20. minut skal du løfte blikket fra computerskærmen, blinke kraftigt 20 gange, mens du kigger på en genstand, der er 20 fod (ca. seks meter) fra dine øjne.

Med disse øvelser afslapper du dit øjes indre muskler, mens du passer på din tårefilm. Du kan tage lignende hensyn, når det gælder hyppigt brug af smartphones, tablets og computere, hvor CVS er blevet en naturlig følge.

LÆS OM ØJENSYMPTOMER

Individuelt tilpassede skærmbriller kan hjælpe med at undgå trætte øjne

Hyppige pauser og en ergonomisk indrettet skærmarbejdsplads er ikke tilstrækkeligt, hvis du har kronisk trætte øjne.

En mulig løsning kan i stedet være skærmbriller, som er individuelt tilpasset til dig, dine styrker og afstand fra tastatur og skærm. Her vil brilleglassene også blive behandlet, så generende reflekser og uønsket lys ikke anstrenger dine øjne.

Få dine trætte og anstrengte øjne (astenopi) undersøgt i Synoptik

I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere, som ikke kun kan udmåle dine præcise styrker og kortlægge, om du f.eks. er nærsynet, langsynet, har bygningsfejl eller har nået en alder, hvor alderssyn begrænser dit syn.

Gennem et omfattende tjek af dine øjnes sundhed kan vi vejlede dig i, hvordan du kan komme dine udfordringer med trætte øjne til livs.

Alt det gør vi med stor ekspertise og avanceret optisk udstyr i en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek. Her undersøger vi også dine øjne for eventuelle tegn på sygdomme som grå stær, grøn stær, diabetes og forhøjet blodtryk.

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

FIND DIN NÆRMESTE SYNOPTIK

Vi ta’r dit syn alvorligt.