Øjenforeningen

Øjenforeningens formål er at forbygge og bekæmpe øjensygdomme og blindhed. Et samlet ’Syns-Danmark’ står bag Øjenforeningen. Således har alle Danmarks faglige organisationer inden for øjeområdet faste pladser i Øjenforeningens forskellige organer – hovedbestyrelsen, repræsentantskabet og Fagkyndig Komité, der vurderer ansøgninger om forskningsstøtte. Alle kan blive medlemmer af Øjenforeningen, der er en landsdækkende organisation med 16 lokalforeninger og primært drives af frivillige kræfter.

Skærmbriller

Hvornår skal du have skærmbriller? Hvilke slags findes der? Hvad er dine fordele og ulemper? Og kan dit syn blive forværret, hvis ikke du bruger skærmbriller?

Vi har spurgt klinisk fagspecialist i Synoptik, Annette Slyngborg, til råds. Læs hendes svar her, og bliv godt klædt på til din brug af skærmbriller.

Den store guide til skærmbriller | Øjenforeningen

Gammelmands-langsynethed

Presbyopi, i folkemunde kaldet alderssyn eller gammelmandssyn, er betegnelsen for tabet af øjets evne til at skifte fokus mellem forskellige afstande. Det er en ufravigelig konsekvens af, at man bliver ældre.

Gammelmands-langsynethed | Øjenforeningen

Tørre, våde og irriterede øjne

Det er meget almindeligt at have enten tørre, våde eller irriterede øjne. Omkring hver fjerde dansker over 50 år er ramt af et eller flere af disse symptomer i varierende grad.

Øjets overfladetilstand har betydning for dets velbefindende. Herunder for kvaliteten af synet. Tørre, våde eller irriterede øjne kan relateres til gener i øjenlåg, tårekirtler, tårekirtler eller bindehinde...

Tørre, våde og irriterede øjne | Øjenforeningen

Trafiksyn

Synet har afgørende betydning for evnen til at færdes sikkert i trafikken, hvorfor der stilles specifikke krav til synssansen i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort til motorkøretøjer.

Synskravene varierer alt efter, om kørekortet gælder til privatkørsel i almindelige køretøjer eller til erhvervskørsel. Ved synstesten lægges især vægt på billistens synsstyrke, synsfelt, dobbeltsyn, blændings- og kontrastfølsomhed.

Billister, der lider af øjensygdomme, hvor synet forværres over tid, vil typisk få en tidsbegrænset ret til at køre bil for at sikre, at de fortsat opfylder synskravene og ikke bringer færdselssikkerheden i fare.

Trafiksyn | Øjenforeninge

Kontaktlinser

I Danmark bruger omkring 6 til 8 pct. af befolkningen kontaktlinser, svarende til omkring 400.000 danskere. Andre steder i verden er andelen af linsebrugere væsentlig højere. I USA er det f.eks. 10 til 12 pct. af befolkningen.

Tidligere var kontaktlinser mest udbredte hos unge i 20 til 25-årsalderen, men i dag er gennemsnitsalderen for nye kontaktlinsebrugere 38 år.

Kontaktlinser | Øjenforeningen

Fra barn til voksen

Fra nul til seksårsalderen udvikles barnets syn. Det lille barn har brug for mange forskellige synsoplevelser, for at de celler i øjet, som omdanner lys til nerveimpulser, kan udvikle sig rigtigt.

Det kan bremse den normale synsudvikling, hvis barnet skeler, har nedsat syn eller har en øjensygdom. Det er derfor vigtigt, at forældrene er opmærksomme på barnets syn og sørger for at tage...

Mit barns øjne – fra baby til skolealder | Øjenforeningen

Røde øjne

Rødt øje er et af de mest almindelige symptomer på, at der er noget galt med øjet, eller at øjet reagerer på en sygdom et sted i kroppen.

Øjet bliver rødt, når blodårerne i bindehinden påvirkes. Det kan der være mange grunde til, at de gør. Rødt øje kan f.eks. skyldes øjenbetændelse, øjenallergi, at et fremmedlegeme udløser irritation i bindehinden eller at...

Rødt øje | Øjenforeningen

Grøn stær

I Danmark er mere end 100.000 personer i behandling for grøn stær, hvilket gør grøn stær til en af de mest almindelige synstruende sygdomme.

Årsagen til grøn stær er ukendt. Sygdommen defineres ved et gradvist tab af nethindens inderste nerveceller. Tabet har den konsekvens, at dele af synsindtrykket ikke når hjernen og derfor vil optræde som blinde pletter i synsfeltet.

Grøn stær (Glaukom) | Øjenforeningen

Grå stær

Grå stær forekommer oftest hos personer over 65 år. Grå stær opstår, fordi linsen med alderen bliver uklar.

Sygdommen dækker over alle grader af uklar linse fra ganske let til massiv gråhvid uklarhed. Efterhånden som uklarhederne tager til, vil læsesynet påvirkes. Mange generes desuden af blænding fra sollys og lygter, mens andre oplever dobbeltsyn.

Grå stær | Øjenforeningen

AMD

AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration) er den mest almindelige årsag til svær synsnedsættelse i vesten og betegnes i daglig tale som ’alderspletter på nethinden’.

Omkring hver tiende dansker over 75 år har AMD. Mennesker med AMD har forringet skarpt syn/læsesyn, da AMD påvirker sansecellerne i nethindens gule plet (makula).

AMD Alderspletter på nethinden | Øjenforeningen

Hornhinden

Hornhinden er den glasklare kuppelformede hinde, der udgør den forreste del af øjet. Den er cirka 11 millimeter i diameter og har en krumning på knap otte millimeter.

Hornhinden er gennemskinnelig, således at lyset uhindret kan passere ind i øjet. Lyset bliver brudt af hornhinden og linsen, og det samles derefter på nethinden. Her omdannes lyset til impulser, som sendes videre til hjernen...

Hornhindens sygdomme | Øjenforeningen

Nethindeløsning

Fra at have en fast struktur forandrer glaslegemet sig med alderen, hvilket betyder, at synet bliver flydende og uklart.

Det er som regel fredeligt, men hvis forandringerne opstår pludseligt, er de tegn på sammenfald af glaslegemet. Når det sker, brister hæftningen til nethinden, og glaslegemet risikerer at lave rifter i nethinden og rive blodårer over.

Glaslegemesammenfald og nethindeløsning | Øjenforeningen

Diabetis

Hvad er Diabetisk øjensygdom? Diabetisk øjensygdom (retinopati) opstår hyppigst i øjets nethinde og skyldes ødelæggelser af små blodkar.

Ødelæggelserne viser sig som udposninger, blødninger eller forkalkninger. Opdages de tidligt, behøver de ikke blive synstruende eller behandlingskrævende. Diabetisk øjensygdom er imidlertid en lumsk sygdom, der ofte først opdages, når det mest...

Diabetisk øjensygdom | Øjenforeningen

Farveblind

200.000 danske mænd og 10.000 kvinder er født farveblinde. Farveblinde er i stand til at se farver, men de ser færre nuancer end normaltseende.

Farveblindhed skyldes, at de sanseceller i nethinden, som stimuleres af dagslys (tappene), mangler eller reagerer svagere over for lys end normalt. Der findes tre slags tappe, som opfanger henholdsvis rødt, grønt og blåt lys.

Farver og farveblindhed | Øjenforeningen

Operation

Fra 1980 og frem har det været muligt at erstatte briller eller kontaktlinser med forskellige operative indgreb. De operative indgreb korrigerer for brydningsfejl (nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl) ved at ændre den måde, hornhinden krummer.

Ved at afflade hornhindens krumning korrigeres for nærsynethed ved at øge krumningen korrigeres for langsynethed, og ved at fjerne væv fra...

Operation eller briller/kontaktlinser | Øjenforeningen

Svagsynsoptik   

Svagtseende og personer med alvorlige synshandikap vil typisk have gavn af optiske hjælpemidler, som kan hjælpe dem til at se på tæt hold eller på afstand.

Svagsynsoptik omfatter bl.a. kontaktlinser, briller, kikkerter, lupper, kikkertbriller og filterglas. I dag findes der ydermere et stort udbud af elektroniske synshjælpemidler, for eksempel elektroniske lupper, læseapparater...

Svagsynshjælp Optisk · Elektronisk | Øjenforeningen

Blodpropper kan opstå i alle øjets væv, men er mest almindelige i nethinden og synsnerven. En blodprop i øjet kan have alvorlige konsekvenser.

Opstår den i en arterie, vil vævet helt eller delvist miste iltforsyning, hvilket hurtigt medfører uoprettelige skader. Opstår den i en vene, er blodet forhindret i at komme væk, og blod og væske vil derfor i stedet presses ud i vævet.

Blodprop i øjet | Øjenforeningen

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vi ta'r dit syn alvorligt