Sorte pletter og fluer for øjnene (mouches volantes)

Sorte pletter for øjnene og eller flydere i øjet opstår som følge af aldring af øjets glaslegeme. Tilstanden er som regel ufarlig, men tiltagende og pludseligt opståede sorte pletter i synsfeltet kan også være tegn på skader i nethinden.

- 5 minutters læsetid

I denne artikel får du svar på, hvad sorte pletter for øjnene er, og hvordan du skal reagere, hvis du oplever sorte pletter i synsfeltet, fluer eller lysglimt for øjnene.

Få dine øjne undersøgt, hvis du oplever sorte pletter for øjnene

Sorte pletter eller prikker og fluer for øjnene kan være til stor gene for synet, men vil i mange tilfælde forsvinde relativt hurtigt. I nogle tilfælde kan sorte pletter dog være tegn på mere alvorlige øjentilstande, der bør undersøges hurtigt.

Hvis dit syn forandrer sig, og du eksempelvis oplever små sorte pletter for øjnene, anbefaler vi dig, at du får dine øjnes sundhed undersøgt hos en øjenlæge eller din lokale optiker.

Hos Synoptik kan vores autoriserede optikere give dig ekspertrådgivning om, hvordan du skal reagere, hvis du oplever sorte pletter, fluer eller lysglimt for øjnene. Det gør vi på baggrund af en Synsprøve med sundhedstjek, som du kan bestille tid til her.             

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvad er sorte pletter og fluer for øjnene?

Når glaslegemet i øjet ældes, kan små dele klumpe sig sammen. I processen opstår der urenheder i glaslegemet, som kan føre til halvgennemsigtige, mørke eller grålige skygger. De forekommer, når lyset går gennem glaslegemet inden billeddannelsen på nethinden.

Det mærkes især, når der kigges på en helt lys baggrund, f.eks. den blå himmel eller en hvid væg. De små skygger følger med, når man flytter blikket.

Flyvende myg ses foran øjnene som flydere i øjet og det, vi ellers ser på. Flyvende myg eller sorte pletter/grålige skygger er som regel ufarlige.

I de fleste tilfælde vil forandringen, som flydere i øjet medfører, gå ubemærket hen og forsvinde relativt hurtigt. Fluer for øjnene nedsætter ikke synets skarphed nævneværdigt, men de kan være forstyrrende for synet, fordi de sorte eller grålige pletter optræder i den centrale del af synsfeltet.

Hvorfor får man sorte prikker i synsfeltet?

Sorte pletter eller prikker i synsfeltet kan skyldes, at det indre i øjet har forandret sig. Inde i selve øjet er der en helt gennemsigtig geléagtig masse, som kaldes glaslegemet (corpus vitreum).

Med alderen vil glaslegemet blive mere flydende i sin konsistens, og mindre dele af glaslegemet, der ikke tidligere har været synlige, vil flyde rundt og danne en sort, grålig eller gennemsigtig skygge på nethinden. Af den årsag beskrives det ofte som flydere i øjet.

Det er normalt at opleve sorte prikker for øjnene, når man bliver ældre, og nærsynede personer har en naturlig tendens til at opleve de sorte prikker tidligere end andre.

En pludseligt forekommende stor sværm af sorte pletter for øjnene eller flydere i øjet kan være de første tegn på kommende skader i nethinden. Nethinden kan få rifter, og den kan løsne sig fra bagsiden af øjet.

Sker det, kan det medføre synstab. Det er derfor afgørende, at forandringer opdages og behandles hurtigst muligt.

LÆS OM NETHINDELØSNING

Lysglimt i øjet (fotopsier)

Ligesom en pludselig opstået større sværm af mørke skygger eller flyvende myg kan være tegn på et forandret glaslegeme, kan pludselig opståede lysglimt i øjet være tegn på, at glaslegemet, som skrumper, trækker i nethinden, så der kan opstå små rifter.

Lysglimt for øjnene vil typisk opleves som hvide, lodrette glimt, der også er beskrevet som små stjerneskud på himlen.

Hvorfor opstår lysglimt i øjet?

Lysglimt for øjnene opstår, fordi nethindens vedhæftning til øjenbaggrunden er blevet løsere. Bevæges øjet, bliver sansecellerne påvirket, og det vil føre til lysglimt i øjet.

Lysglimt for øjnene er ganske kortvarige, og de vil typisk opleves stærkere i mørkere omgivelser eller ved at bevæge øjnene og gnide sig hårdt i dem. Det anbefales ikke at gnide sig hårdt i øjnene, hvis der opleves lysglimt i øjet, da det kan forværre riften i øjets nethinde.

Lysglimt for øjnene kan bl.a. opstå ved træthed eller f.eks. i forbindelse med migræne, men flere pludseligt opståede lysglimt i øjet er alarmerende. Har man for nylig haft øjenskader eller gennemgået en øjenoperation, kan det være tegn på skader i nethinden.

I tilfælde af flere lysglimt for øjnene efter øjenskader eller øjenoperation anbefales det at søge øjenlæge hurtigst muligt.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Sorte pletter i synsfeltet eller flydere i øjet og nethindeskader

Opstår sorte pletter i synsfeltet pludseligt, eller opleves der flere sorte pletter i synsfeltet end normalt, kan det være tegn på rifter i nethinden, ligesom det kan være tegn på, at nethinden kan have løsnet sig fra bagsiden af øjet.

Hvis sorte pletter i synsfeltet skyldes en nethinderift eller en løsnet nethinde, kræves en hurtig behandling for at bevare synet. Behandlingen vil typisk foregå under lokalbedøvelse. En øjenlæge kan rådgive yderligere om det.

LÆS OM NETHINDELØSNING

Hvornår skal sorte pletter i synsfeltet tages alvorligt?

Sorte pletter i synsfeltet kan være irriterende, og de flydende pletter i synsfeltet forekommer normalt især hos ældre personer.

Det er dog en god idé at være opmærksom på, at en pludseligt opstået større sværm af mørke pletter kan være tegn på alvorlige forandringer i øjnene, som kræver umiddelbar behandling. Især hvis de er kombineret med lysglimt i øjet.

Opsøg en optiker eller øjenlæge hurtigst muligt i tilfælde af:

  • Flere sorte pletter i øjnene end normalt
  • Lysglimt i kanten af synsfeltet
  • Pludseligt forringet syn
  • Følelsen af, at synsfeltet er dækket af et gardin (gardinfornemmelse)
  • Sorte pletter i synsfeltet efter en øjenskade eller øjenoperation

En øjenlæge kan dryppe øjnene for at gøre pupillerne større. Det letter muligheden for at se, hvordan tilstanden er inde i selve øjnet.

Sløret syn kan forventes efter at få øjnene undersøgt på denne måde, ligesom der også vil opleves øget følsomhed over for lys. Det aftager imidlertid efter nogle timer, når pupillerne igen har normale størrelser. Indtil da anbefales det og at bruge solbriller for at dæmpe generende lys og undgå bilkørsel.

Få undersøgt dine øjnes sundhed i Synoptik

I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere, der står klar til at tage dit syn alvorligt og give dig ekspertrådgivning, hvis du bl.a. oplever sorte pletter i synsfeltet eller flyvende myg i øjnene.

Alt det gør vi med avanceret optisk udstyr i en Synsprøve med sundhedstjek.

Ud over at udmåle dine præcise styrker til enten briller eller kontaktlinser bruger vi vores ekspertise til at undersøge dig for eventuelle tegn på grå stær, grøn stær, diabetes og forhøjet blodtryk.

Ved tegn på forandringer, der kræver yderligere undersøgelser, henviser vi dig videre til egen læge eller øjenlæge.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vi ta’r dit syn alvorligt