Tilgængelighedserklæring

Tilgængelighed for alle

Synoptik er forpligtiget til at gøre vores hjemmeside så tilgængelig som mulig for alle, inklusive dem med visuel, høre, kognitive og motoriske svækkelser. Vi arbejder løbende på at forbedre tilgængeligheden af vores hjemmeside for at give lige adgang til alle vores brugere.

Igennem vores udviklingsfase stræber vi efter at følge WebAIMs Principles of Accessible Design, samt at forbedre tilgængeligheden af vores hjemmeside for alle med et handicap ved følgende initiativer:

• Bevarer muligheden for at justere skriftstørrelsen

• Opretholdelse af farve/kontrastforhold for tekst

• Tilbyder tastaturtilgængelig navigation (der giver mulighed for oplæsning i browser)

• Giver links til spring til indhold øverst på siden

Hvis du finder det svært at se eller navigere rundt i indholdet, notér gerne hvilken funktionalitet, som du mener ikke er fuldt ud tilgængelig for personer med et handicap eller hvis du har nogle forslag til hvordan vi eventuelt kan forbedre vores hjemmesides tilgængelighed. Kontakt os gerne via Synoptiks KundeTeam.

Vi tager din feedback seriøst og vil tage det med i overvejelserne når vi fremadrettet arbejder med at gøre vores hjemmeside så tilgængelig som muligt.