Grøn stær (glaukom)

Grøn stær rammer hovedsageligt mennesker over 40 år. Det vurderes, at op til 4% af den ældre befolkning har øjensygdommen. Grøn stær bliver ofte først opdaget sent, hvor mange har mistet store dele af deres syn.

- 4 minutters læsetid

Hvad er grøn stær eller glaukom?

Grøn stær, som også kaldes glaukom, er en af de mest udbredte øjensygdomme i Danmark.

Grøn stær eller glaukom er en fremadskridende sygdom, der påvirker synsnerven. Hvis øjensygdommen ikke behandles, vil det få indflydelse på synet, som gradvist forværres.

Efterhånden som grøn stær bliver værre, vil synet indskrænkes til et såkaldt tunnelsyn, og det kan i sidste ende risikeres at blive blind. Ofte vil glaukoms skade på synsnerven opstå, fordi øjets indre tryk er forhøjet, men nogle gange hænger det sammen med øjets blodkredsløb.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Grøn stær symptomer

Glaukom kan opstå pludseligt (akut) eller være af en mere permanent karakter (kronisk).

Hvis tilstanden er kronisk, vil der indledningsvis ikke opleves symptomer på grøn stær. I og med at øjensygdommen er fremadskridende, vil synsfeltet gradvist blive mindre. Synet vil tilsvarende blive dårligere. Se Dansk Glaukom Forening

Er der tale om akut grøn stær, vil der opleves tåget og sløret syn. Særligt i dagslys. Andre grøn stær symptomer kan være forhøjet tryk i øjet samt smerter i hovedet og omkring øjnene. Der kan også opleves kvalmeanfald, samtidig med at synet forværres.

Vinkellukket grøn stær

En variant af akut grøn stær kaldes for akut ’vinkellukket grøn stær’. Opleves denne type af glaukom, kan øjnene være røde.

Der vil opstå ubehag, når lys rammer øjet. Udvides pupillen, vil regnbuehinden blokere for det sted, hvor øjets indre væske fjernes. Øjets indre tryk vil stige, og hornhinden vil blive tykkere og mere uklar.

Trykstigningen, forårsaget af en stor pupil, resulterer i dårligt syn, ligesom den ødelægger de fine nerver i nethinden og i synsnerven.

LÆS OM ØJENSYMPTOMER

Typer af grøn stær

Der findes forskellige typer af grøn stær. Her er de mest almindelige typer af øjensygdommen, der altså også kaldes glaukom:

  1. Åbenvinklet grøn stær (glaukom): Et normalt øje har brug for, at væsken inde i øjet løbende udskiftes. Den væske, der produceres af øjets celler, skal også fjernes. Med alderen vil dele af øjet, der fjerner væsken, blive dårligere til denne opgave. Det betyder, at der produceres mere væske, end der kan fjernes. Øjets indre tryk vil derfor stige. På den måde vil øjet og synet tage skade.
  2. Normaltryks grøn stær (glaukom): Her er blodforsyningen til øjet nedsat. Det skader nethindens nerveceller, som gradvis går til grunde. Således vil synet blive forværret af glaukom.
  3. Medfødt grøn stær (glaukom): En sjælden type grøn stær opstår, fordi barnets øje ikke er fuldt udviklet. De dele af øjet, der skal fjerne væske i øjet, er ikke færdigudviklede. Øjets indre tryk stiger og skader øjets nervevæv, hvilket resulterer i synstab.
  4. Sekundær åbenvinklet grøn stær (glaukom): Denne type opstår som følge af et andet øjenproblem, f.eks. betændelse i øjet. Betændelse i øjet kan være årsag til mange problemer og skal derfor helst undgås. Betændelsestilstanden påvirker øjets normale funktion. Den kan medføre, at øjets indre tryk stiger og derved skader nethindens nerveceller.
  5. Pigment grøn stær (glaukom): Denne type opstår som følge af et andet øjenproblem. Øjets regnbuehinde indeholder meget farvestof, såkaldt pigment. Hvis dette pigment slipper regnbuehinden, kan det sætte sig i områder, hvor øjets væske forlader øjet. Det resulterer i, at øjets indre tryk stiger, og øjets nervevæv og synsnerve tager skade.
  6. Afskalnings grøn stær (glaukom): Den type glaukom opstår, fordi øjenlinsens overflade afskalles. Afskalningen blokerer de områder, hvor øjets indre væske forlader dit øje. Det får øjets indre tryk til at stige, og øjets nervevæv og synsnerve tager skade.

LÆS OM ØJENPROBLEMER

Grøn stær behandling

Personer med glaukom kan blive behandlet på flere måder. Det kan involvere øjendråber mod grøn stær. Laserbehandling mod grøn stær er en mulighed behandling.

Øjendråber mod grøn stær

Øjendråber er den mest anvendte behandling af grøn stær. Øjendråber kan gøre det lettere for øjets indre væske at komme ud af øjet. Andre øjendråber mod grøn stær kan nedsætte den mængde væske, som øjet producerer. Nogle øjendråber kan kombinere metoderne, sådan at øjets indre tryk sænkes.

Hvis der opleves grøn stær som følge af en indre øjenbetændelse, vil betændelsestilstanden naturligvis også blive behandlet. Det kan også ske med brug af øjendråber til grøn stær, som en øjenlæge kan ordinere. Det er graden af grøn stær, der afgør, hvor ofte øjendråberne skal bruges.

I en Synsprøve med sundhedstjek kan Synoptiks autoriserede optikere undersøge øjnenes sundhed og henvise til egen læge eller øjenlæge, hvor der kan fås recept på medicin imod grøn stær.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Laserbehandling mod grøn stær

Afhængig af årsagen til grøn stær kan øjenlægen beslutte at bruge laser i behandlingen. Forskellige typer af glaukom kan kræve forskellige laserbehandlinger:

  • Laseriridotomi: Ved denne laserbehandling bruges laserlys til at lave et hul i regnbuehinden, når der er tale om akut grøn stær. Hullet i regnbuehinden skaber passage for øjets indre væske. Regnbuehinden forhindres i at blokere de områder, hvor øjenvæsken forlader øjet.
  • Argon laser trabekuloplastik: Denne laserbehandling bruges kun ved åbenvinklet grøn stær. Behandlingen øger muligheden for, at øjenvæsken kan forlade øjet. Dermed sænkes øjets indre tryk, og symptomer på grøn stær minimeres.

Laserbehandlinger kan mindske behovet for brug af øjendråber mod grøn stær. Øjenlægen vil rådgive om korrekt anvendelse.

Grøn stær operation

Operation kan også være en behandlingsmulighed. Her kan der udføres et kirurgisk indgreb kaldet trabekulektomi.

Ved operationen vil området, hvor øjenvæsken forlader øjet, åbnes yderligere. Der ophobes mindre mængder af væske, og øjets indre tryk bliver mindre. Det bliver efter operationen mindre skadeligt for nethinden og synsnerven.

LÆS OM NETHINDELØSNING

Bliv undersøgt for tegn på grøn stær i Synoptik

I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere, som gennem en grundig synsfelttest og et omfattende tjek af dine øjnes generelle sundhedstilstand netop kan undersøge dig for mulige tegn på glaukom.

Alt det gør vi med avanceret optisk udstyr i en Synsprøve med sundhedstjek, som indeholder meget mere end en præcis udmåling af dine styrker til enten briller eller kontaktlinser.

Vi kortlægger altså ikke kun, om du f.eks. døjer med nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl eller alderssyn. Som de eneste i Danmark måler vi altid dit øjes indre tryk, din hornhindes tykkelse og vurderer din synsnerve.

Ser vi tegn på forandringer som f.eks. grøn stær eller grå stær, henviser vi dig til egen læge eller øjenlæge.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vi ta’r dit syn alvorligt