Grøn stær (glaukom)

Grøn stær (glaukom) er en af de mest udbredte øjensygdomme i Danmark. Den rammer hovedsageligt mennesker over 40 år. Det vurderes, at op til 4% af den ældre befolkning har øjensygdommen. Grøn stær bliver ofte først opdaget sent, hvor mange har mistet store dele af deres syn.

- 4 minutters læsetid

Hvad er grøn stær (glaukom)?

Grøn stær, som også kaldes glaukom, er en fremadskridende sygdom, der påvirker din synsnerve. Hvis grøn stær ikke behandles, vil det få indflydelse på dit syn, som gradvist forværres. Efterhånden som grøn stær bliver værre, vil dit syn indskrænkes til et såkaldt tunnelsyn, og du kan i sidste ende risikere at blive blind. Ofte vil skaden på synsnerven opstå, fordi dit øjes indre tryk er forhøjet, men nogle gange hænger det sammen med dit øjes blodkredsløb.

BESTIL TID

Symptomer på grøn stær (glaukom)

Grøn stær kan opstå pludseligt (akut) eller være af en mere permanent karakter (kronisk). Hvis grøn stær er kronisk, vil du indledningsvis ikke opleve symptomer. I og med at grøn stær er fremadskridende, vil dit synsfelt gradvist blive mindre. Dit syn vil tilsvarende blive dårligere.

Er der tale om akut grøn stær, vil du opleve sløret og tåget syn – særligt i dagslys. Andre symptomer på grøn stær kan være forhøjet tryk i dit øje samt smerter i dit hoved og omkring dine øjne. Du kan også få kvalmeanfald, samtidig med at dit syn forværres.

En variant af akut grøn stær kaldes for akut ’vinkellukket grøn stær’. Oplever du denne type af grøn stær, kan dine øjne være røde. Du vil opleve ubehag, når lys rammer dit øje. Udvides din pupil, vil regnbuehinden blokere for det sted, hvor dit øjes indre væske fjernes. Dit øjes indre tryk vil stige, og din hornhinde vil blive tykkere og mere uklar. Trykstigningen, forårsaget af en stor pupil, resulterer i dårligt syn, ligesom den ødelægger de fine nerver i din nethinde og i din synsnerve.

LÆS OM ØJENSYMPTOMER

Typer af grøn stær (glaukom)

Der findes forskellige typer af grøn stær. Her er de mest almindelige typer af grøn stær:

  1. Åbenvinklet grøn stær (glaukom): Et normalt øje har brug for, at væsken inde i øjet løbende udskiftes. Den væske, der produceres af øjets celler, skal også fjernes. Med alderen vil dele af dit øje, der fjerner væsken, blive dårligere til denne opgave. Det betyder, at der produceres mere væske, end der kan fjernes. Dit øjes indre tryk vil derfor stige. På den måde vil dit øje og dit syn tage skade.
  2. Normaltryks grøn stær (glaukom): Her er blodforsyningen til dit øje nedsat. Det skader din nethindes nerveceller, som gradvis går til grunde. Således vil dit syn blive forværret.
  3. Medfødt grøn stær (glaukom): En sjælden type grøn stær opstår, fordi barnets øje ikke er fuldt udviklet. De dele af øjet, der skal fjerne væske i øjet, er ikke færdigudviklede. Øjets indre tryk stiger og skader øjets nervevæv, hvilket resulterer i synstab.
  4. Sekundær åbenvinklet grøn stær (glaukom): Denne type opstår som følge af et andet øjenproblem, f.eks. betændelse i øjet. Betændelse i øjet kan være årsag til mange problemer og skal derfor helst undgås. Betændelsestilstanden påvirker dit øjes normale funktion. Den kan medføre, at dit øjes indre tryk stiger og derved skader din nethindes nerveceller.
  5. Pigment grøn stær (glaukom): Denne type opstår som følge af et andet øjenproblem. Dit øjes regnbuehinde indeholder meget farvestof, såkaldt pigment. Hvis dette pigment slipper din regnbuehinde, kan det sætte sig i områder, hvor dit øjes væske forlader dit øje. Det resulterer i, at dit øjes indre tryk stiger, og dit øjes nervevæv og synsnerve tager skade.
  6. Afskalnings grøn stær (glaukom): Den type opstår, fordi din øjenlinses overflade afskalles. Afskalningen blokerer de områder, hvor dit øjes indre væske forlader dit øje. Det får dit øjes indre tryk til at stige, og dit øjes nervevæv og synsnerve tager skade.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Behandlingsmuligheder for grøn stær (glaukom)

Hvis du har grøn stær, kan du blive behandlet på flere måder. Det kan involvere øjendråber mod grøn stær, ligesom du kan få laserbehandling mod grøn stær.

Øjendråber mod grøn stær (glaukom)

Øjendråber er den mest anvendte behandling af grøn stær. Øjendråber kan gøre det lettere for dit øjes indre væske at komme ud af dit øje. Andre øjendråber kan nedsætte den mængde væske, som dit øje producerer. Nogle øjendråber kan kombinere metoderne, så dit øjes indre tryk sænkes.

Hvis du har grøn stær som følge af en indre øjenbetændelse, vil betændelsestilstanden naturligvis også blive behandlet. Det kan også ske med brug af øjendråber, som din øjenlæge ordinerer. Det er graden af grøn stær, der afgør, hvor ofte øjendråberne skal bruges.

I en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek kan din optiker undersøge dine øjne og henvise dig til egen læge eller øjenlæge, hvor du kan få en recept på medicin imod grøn stær.

BESTIL TID

Laserbehandling mod grøn stær (glaukom)

Afhængig af årsagen til grøn stær kan øjenlægen beslutte at bruge laser i behandling af grøn stær. Forskellige typer af grøn stær kan kræve forskellige laserbehandlinger:

  • Laseriridotomi: Ved denne laserbehandling bruges laserlys til at lave et hul i din regnbuehinde, når der er tale om akut grøn stær. Hullet i din regnbuehinde skaber passage for dit øjes indre væske. Din regnbuehinde forhindres i at blokere de områder, hvor øjenvæsken forlader øjet.
  • Argon laser trabekuloplastik: Denne laserbehandling bruges kun ved åbenvinklet grøn stær. Behandlingen øger muligheden for, at øjenvæsken kan forlade dit øje. Dermed sænkes dit øjes indre tryk, og dine symptomer på grøn stær minimeres.

Laserbehandlinger kan mindske dit behov for brug af øjendråber mod grøn stær. Din øjenlæge vil rådgive dig om korrekt anvendelse.

Operation for grøn stær (glaukom)

Operation kan også være en behandlingsmulighed. Her kan der udføres et kirurgisk indgreb kaldet trabekulektomi. Ved operationen vil området, hvor øjenvæsken forlader øjet, åbnes yderligere. Der ophobes mindre mængder af væske, og dit øjes indre tryk bliver mindre. Dit øjes tryk bliver efter operationen mindre skadeligt for din nethinde og din synsnerve.

Bliv undersøgt for tegn på grøn stær (glaukom) i Synoptik

Det kræver stor faglighed at blive undersøgt for eventuelle tegn på grøn stær. I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere. Gennem en grundig synsfelttest og et omfattende tjek af dine øjnes generelle sundhedstilstand bruger vi vores store ekspertise om dit syn til netop at undersøge dig for eventuelle tegn på grøn stær.

Det gør vi i en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek. Som de eneste i Danmark måler vi altid dit øjes indre tryk og din hornhindes tykkelse samt vurderer din synsnerve – og meget andet, der undersøger dine øjnes generelle sundhed. Alt sammen med avanceret optisk udstyr og stor ekspertise. Ser vi tegn på forandringer som f.eks. grøn stær eller grå stær, vil vi henvise dig til egen læge eller øjenlæge.

BESTIL TID

FIND DIN NÆRMESTE SYNOPTIK

Vi ta’r dit syn alvorligt.