Abonnementsbetingelser for kontaktlinser

1.    GENERELT 
Abonnementsbetingelserne gælder for alle kontaktlinsetyper og kontaktlinsevæsker fra Synoptik A/S, CVR: 62756217, Lyskær 1, 2730 Herlev. Der oprettes en Abonnementsaftale og en Aftalespecifikation for produkt- og serviceydelser i en af Synoptiks fysiske butikker, indeholdende de særlige vilkår gældende for dit valg af kontaktlinseabonnement. Disse dokumen- ter udgør det fulde aftalegrundlag. Ved uoverensstemmelse i aftalegrundlaget har Aftalespecifikation for produkt- og serviceydelser, Abonnementsaftale og Abonnementsbetingelser forrang i nævnte rækkefølge. Oversigt over fysiske butikker, se www.synoptik.dk. Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

2.    OBLIGATORISK KONTROL
Synoptik indkalder årligt til kontrol. Kontrollen udføres af en autoriseret kontaktlinseoptiker. Fravælger du kontrollen, kan Synoptik ikke undersøge, om dine fremtidige kontaktlinseforsendelser er den bedste løsning for dig. Alle kontroller og synsprøver er inkluderet i din abonnementspris.

3.    FORSENDELSER
Du kan frit vælge mellem at få udleveret dine kontaktlinser i en af Synoptiks fysiske butikker eller få dem sendt hjem. Hvis forsendelsen af kontaktlinser forsvinder eller ødelægges under transport, påhviler risikoen Synoptik, hvis du straks gør Synoptik opmærksom på dette. Hvis du ikke har oplyst korrekt adresse eller adresseændring, har Synoptik ret til betaling for leverede kontaktlinser, selvom du ikke har modtaget kontaktlinserne.

Ved forsendelser til udlandet og Færøerne afholder du selv ekstra udgifter hertil. Endvidere påhviler risikoen for forsendelsens fremkomst og eventuelt beskadigelse dig. Er væsker inkluderet i abonnementet, skal du afhente væskerne i en af Synoptiks fysiske butikker.

4.    NØDKONTAKTLINSER
Har du behov for ekstra kontaktlinser, f.eks. hvis du har tabt eller ødelagt nogle kontaktlinser, kan du få nødkontaktlinser i en af Synoptiks fysiske butikker. Nødkontaktlinser er inkluderet i din abonnementspris. Nødkontaktlinser gælder ikke for individuelt specialfremstillede kontaktlinser.

For 1-dags-kontaktlinsekunder tilbydes maks. 10 ekstra sæt kontaktlinser pr. år. For 14-dages kontaktlinsekunder tilbydes maks. 2 ekstra sæt kontaktlinser pr. år.
For 30-dages-kontaktlinsekunder tilbydes maks. 1 ekstra sæt kontaktlinser pr. år.
 
5.    OMBYTNING
Hvis din styrke har ændret sig, eller  du har behov for en anden kontaktlinsetype, kan du få ombyttet kontaktlinser, som er i original ubrudt emballage. Ombytning sker ved aflevering i butikken. Det er kun den senest modtagne forsendelse, der kan ombyttes. Er der forskel i prisen på de to kontaktlinsetyper, reguleres prisen med virkning fra ombytningstidspunktet. Ombytning gælder ikke for individuelt specialfremstillede kontaktlinser.

6.    BETALING
Synoptik tilbyder flere forskellige betalingstyper og –frekvenser, se www.synoptik.dk eller spørg i butik. Ved en for sen betaling tilskrives der renter og rykkergebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved betalingsmisligholdelse er Synoptik berettiget til at ophæve abonnementet straks. Leverede kontaktlinser og væsker faktureres ved ophævelse af abonnementet og forfalder straks til betaling.

7.    PRISER OG GEBYRER
Prisen for dit abonnement og aftalte gebyrer fremgår af Aftalespecifikation for produkt- og serviceydelser.

8.    VARSLING AF ÆNDRINGER 
Synoptik kan ændre prisen på dit abonnement, prisstrukturen, gebyrer og disse betingelser med 30 dages varsel. Sådanne ændringer kan blandt andet ske som følge af ændring i de  leverede  services og produkter, inflation, markedsmæssig udvikling, med henblik på at imødegå øgede omkostninger, som f.eks. stigninger af porto- eller administrationsomkostninger, tab, skatter og afgifter, for at opretholde eller styrke Synoptiks effekti- vitet, dækningsbidrag eller kapitalgrundlag, for at opnå administrative besparel- ser eller som følge af andre forretnings-/markedsmæssige grunde.
Varsling kan ske ved brev, e-mail, SMS eller på betalingsoversigter. Uvæsentlige ændringer kan dog alene varsles på www.synoptik.dk.

9.    ADRESSEÆNDRING MV.
Ændringer i navn, adresse, e-mail og telefonnummer skal straks meddeles til en af Synoptiks fysiske butikker.

10.    ABONNEMENTSPERIODE OG OPSIGELSE
Abonnementsaftalen er løbende og gælder fra den dag, den er indgået. Aftalen kan opsiges med et varsel på 1 måned til ud- gangen af en måned, når der er gået 5 mdr. efter aftalens indgåelse. Dvs. aftalen har en bindingsperiode på ca. 6 mdr. Der gælder ingen fortrydelsesret. Opsigelse skal ske enten skriftligt eller ved personlig henvendelse til den butik, hvor abonnementsaftalen er indgået. Når abonnementet opsiges, kan du returnere de kontaktlinser fra din sidst tilsendte forsendelse, som du skulle bruge i perioden efter abonnementsaftalens ophør.
Synoptik tilbagebetaler evt. forudbetalte beløb, som vedrører forbrugsperioden efter abonnementsaftalens ophør, eller opkræver betaling for kontaktlinser, som vedrører forbrugsperioden i abonnementsperioden. For individuelt specialfremstil lede kontaktlinser er bindingsperioden afhængig af kontaktlinsernes brugsperiode, dog mindst 6 måneder. Brugsperioden for individuelt specialfremstillede kontakt- linser varierer og kan være 3, 6, 12 eller 18 måneder.

11.    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Synoptik indsamler og behandler en række oplysninger om dig, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer og oplysninger om dit syn (helbredsoplysninger). Disse oplysninger er nødvendige, for at Synoptik kan levere sine ydelser til dig under kontaktlinseabonnementet, administrere dit abonnement og rådgive dig om dit syn. Oplysninger bruges endvidere til statistiske formål. Hvis du har givet særskilt tilladelse til dette, bruger Synoptik dine oplysninger til at fremsende dig markedsføringsmateriale mv. i overensstemmelse med din anmodning. Synoptik kan videregive dine oplysninger til tredjeparter, herunder koncerninterne virksomheder og eksterne leverandører, til brug for administration af abonnementet, og særligt i forbindelse med at varetage leverancen af kontaktlinser til dig, inkl. pakning og levering. Disse tredjeparter kan også behandle dine oplysninger på vegne af Synoptik til ovennævnte formål.

12.    KONTAKT
Har du spørgsmål, skal du kontakte en af Synoptiks fysiske butikker eller på e-mail kundeteam@synoptik.dk / tlf. 36 73 77 00.

13.    KLAGEMULIGHED
Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og Synoptik, som ikke kan løses til din tilfredshed, kan du rette henvende til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, hvis betingelserne herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
e-mail: cfk@kfst.dk www.kfst.dk


Betingelser gældende fra 14.01.2016

 

Bestil tid til synsprøve & prøv kontaktlinser

Alt du skal gøre for at prøve kontaktlinser gratis i 10 dage er at bestille tid til en synsprøve her på siden. Vores autoriserede optikere undersøger dit syn og finder ud af, hvad du har brug for. Derefter afprøver du de kontaktlinser, vi anbefaler dig, gratis i 10 dage. Hvis du ikke er tilfreds med kontaktlinserne, refunderer vi prisen på synsprøven (298 kr.).

Hvis du vælger at fortsætte med kontaktlinser, kan du selv bestemme, om du ønsker at afhente dine kontaktlinser i din lokale Synoptik, eller om du vil abonnere på kontaktlinser.

Er du i tvivl om, hvorvidt kontaktlinser er noget for dig, og har du lyst til at prøve det af, finder du ikke en nemmere måde end hos os.

Kontaktlinseabonnement – All-Inclusive

Hos Synoptik har du mulighed for at abonnere på kontaktlinser og få dem leveret direkte i din postkasse, hvilket er perfekt til dig, der ønsker løbende kontakt med din optiker og samtidig gerne vil have komforten ved levering til døren.

Kontaktlinser All-Inclusive indebærer også andre fordele for dig som kontaktlinsebruger. Blandt andet får du en årlig synsprøve og gratis reservekontaktlinser. Du kan selv vælge, om du gerne vil abonnere på kontaktlinser alle ugens 7 dage, eller om du vil have et deltidsabonnement, der er tilpasset dine behov.

Bestil tid