Søg
 
 
Briller Kontaktlinser Solbriller
Viden
Kundefordele Tilbud
Online synstjek
Bestil tid
Find Butik
 

PERSONDATA- OG COOKIE POLITIK

Denne persondata- og cookie politik ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Synoptik A/S, Lyskær 1, 2730 Herlev (Synoptik), indsamler og bruger dine personoplysninger via Synoptik.dk (Websitet).

Fortrolighed

Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt, uafhængigt af om du selv aktivt har afgivet oplysningerne, eller om oplysningerne er indhentet af Synoptik på anden måde.


Indsamling af oplysninger om dig

Synoptik kan indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:
 • Ved brug af cookies på vores Website;
 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at tilmelde dig et nyhedsbrev eller besvare et spørgeskema via Websitet;
 • Ved at du opretter dig som bruger og benytter dit login i forbindelse med, at du navigerer rundt i Websitet;
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook, i forbindelse med Synoptiks produkter, ydelser, markedsføring heraf eller kommunikation med Synoptik

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:
 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato);
 • Login-oplysninger på Websitet;
 • Oplysninger om din profil på Websitet, herunder CPR-nummer, kreditkort- og betalingsoplysninger, tidsbestilling til synsprøve, svar på spørgeskema mv.;
 • Købsoplysninger
 • IP-adresse;
 • Oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser;
 • Online aktiviteter på Websitet;
 • Dine henvendelser, svar på spørgsmål og anden kommunikation med Synoptik;
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook.


Formålene med behandling af dine personoplysninger
Synoptik behandler dine personoplysninger som led i sin forretning, herunder blandt andet med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, til brug for markedsføring af produkter og ydelser, som Synoptik anser som relevante for dig, til statistiske og analytiske formål, til produktudvikling og forbedring af service samt til brug for interne og administrative formål, såsom forebyggelse af bedrageri og administration af kundeforholdet.

Vores målrettede markedsføringstiltag kan være baseret på dine adfærdsdata, som er indsamlet gennem cookies på vores Website, andre oplysninger, som du aktivt afgiver ved brug af Websitet, og oplysninger om dig fra sociale medier, herunder Facebook.

Visse oplysninger behandles, idet Synoptik er forpligtet dertil efter gældende lovgivning, eksempelvis sundhedsloven.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Synoptik kan behandle dine personoplysninger på grundlag af for eksempel dit forudgående, udtrykkelige samtykke for at opfylde en aftale med dig eller under konkrete omstændigheder for at forfølge en legitim interesse i det omfang, en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse kan blandt andet være forbedring af Websitet, vores produkter eller ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.
Modtagere af dine oplysninger
Synoptik kan dele dine oplysninger med koncernrelaterede selskaber, samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredjeparter, hvor formålet i givet fald alene er at behandle dine oplysninger på vegne af os. Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og – hvis påkrævet – med forudgående samtykke fra dig.
Overførsel af dine oplysninger til lande uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS)
Dine oplysninger kan i visse tilfælde overføres til koncernrelaterede selskaber eller samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredjeparter, som er etableret uden for EØS, herunder for eksempel Grønland eller USA. Synoptik sikrer, at sådanne overførsler alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det vil sige, at vi sikrer, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos modtageren af oplysningerne, eksempelvis ved brug af EU Kommissionens standardkontrakter.

Henvendelser om de relevante aftaler i forbindelse hermed kan rettes til Synoptiks databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du kan finde nedenfor.
Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger
Synoptik vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine oplysninger.

Visse oplysninger skal opbevares i en bestemt tidsperiode for at opfylde de gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale, patientjournaler mv. Som udgangspunkt vil de personoplysninger, der indgår i din journal, blive opbevaret i minimum 5 år efter den sidste registrering i journalen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende (for eksempel, der verserer en klagesag, tvist eller retssag).
Brug af cookies på vores Webside
Websitet anvender såkaldte cookies, der er små datafiler med informationer, som Synoptik placerer på din computer, og som husker dig, næste gang du besøger Websitet.

Cookies er med til at forbedre din oplevelse på Websitet, idet vi kan målrette vores budskaber specielt til dig, herunder gøre brug af din adfærd på vores Website til at målrette markedsføringstiltag til dig. Til dette formål kan der anvendes cookies fra tredjeparter, herunder sociale medier, såsom Facebook, Twitter og Instagram.

Benytter du Websitet, kan vi lette din brug af denne service, idet du får mulighed for at forblive logget ind fra gang til gang.

Cookies bruges desuden til at indsamle statistik. Her anvender vi pt. Google Analytics til at hente oplysninger om brugen af Websitet, herunder registrere, hvordan de forskellige funktionaliteter bliver anvendt, og hvordan vores besøgende navigerer på sitet.

For yderligere information kan du se en liste over de cookies, der bruges på Websitet her.

Det kan påvirke funktionaliteten af Websitet, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som Websitet tilbyder, er afhængige af cookies. Blokering eller sletning af cookies kan derfor forhindre disse funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.

Hvis du ikke ønsker, at Synoptik skal gemme ovennævnte oplysninger om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne for din internetbrowser. Fremgangsmåden er forskellig alt afhængig af, hvilken browser du bruger. Vælg din browser nedenfor for at læse, hvordan du gør:
DINE RETTIGHEDER

Dine rettigheder

Synoptik har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at anmode Synoptik om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til Synoptik, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler Synoptik dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du finder nedenfor. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af Synoptik, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
www.datatilsynet.dk


Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Synoptik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte angående alle spørgsmål om Synoptiks behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder. Kontaktoplysningerne følger nedenfor.

Tel.: +45 3673 7755
E-mail: dpo@synoptik.dk


Ændringer til denne Persondatapolitik

Denne Persondatapolitik vil blive løbende opdateret. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, f.eks. ved en iøjnefaldende meddelelse på Websitet, og i visse tilfælde vil Synoptik bede dig om at acceptere ændringerne 4 uger før, de træder i kraft.


Synoptik A/S  |  Lyskær 1  |  DK-2730  |  CVR: 6275 6217  |  +45 36 73 77 55LinkedInFacebook