Velkommen til Virtual Mirror

Du skal give adgang til dit kamera for at bruge Virtual Mirror.

Klik på knappen Del eller Tillad i din browser for at aktivere dit webcam.

Luxottica bruger en applikation med augmented reality på din enhed, til at vise dig den rigtige pasform og udseendet af de stel, du vælger. Alle indsamlede oplysninger gemmes på din enhed og vil ikke blive delt eller gemt af Luxottica.

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679, "GDPR") har enkeltpersoner i EU specifikke rettigheder med hensyn til deres "personoplysninger" som defineret i GDPR. I forbindelse med denne privatlivspolitik agerer Luxottica Group S.p.A ("Luxottica"), en del af EssilorLuxottica S.A., med hjemsted i Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien, som dataansvarlig.

Denne privatlivspolitik beskriver behandlingen af personoplysninger ("personoplysninger"), der udføres ved brug af teknologierne Virtual Mirror ("VM-teknologi") og (hvis de er indlejret på webstedet) Frame Advisor ("FA-teknologi"), (begge "teknologier"), der har til formål at give dig en tilpasset oplevelse (dvs. at du virtuelt prøver vores solbriller eller briller) som beskrevet nedenfor.

Når du bruger vores teknologier, kan du vælge, hvilken teknologi du vil vælge mellem VM-teknologi og FA-teknologi:

· Hvis du vælger "Live Try on", bruger du VM-teknologien, som behandler dit billede i realtid. I et sådant tilfælde behandles dine personoplysninger (dvs. billede) på din enhed, og de vil ikke blive lagret af Luxottica, da behandlingen udelukkende finder sted på brugerens enhed i realtidsmodus;

· Hvis du vælger indstillingerne "billedtilstand og video-tilstand", bruger du FA-teknologien. I et sådant tilfælde kan dine personoplysninger blive opbevaret af Luxottica som angivet i afsnittet "Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?".

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI, OG HVOR INDSAMLES DE FRA?

Vi behandler dine personoplysninger, som indsamles direkte fra dig, når du bruger teknologierne på vores websted. De personoplysninger, du giver os, er beskrevet i de kategorier af personoplysninger, der er anført nedenfor.

I. VM-teknologi:

Hvis du bruger VM-teknologi, behandler vi kun dit billede. I sådanne tilfælde behandler vi ikke biometriske data.

 

II. FA-teknologi:

Hvis du bruger FA-teknologi, behandler vi følgende personoplysninger:

a) Dato og klokkeslæt for brug af FA-teknologi;

b) Din IP-adresse;

c) Dit billede;

d) Personoplysninger, der er afledt af dit billede eller af dine biometriske data (ansigtsform, øjenfarve, hår, hudfarve) ("biometriske data").

Ved biometriske data forstås alt, der vedrører måling af dine fysiske træk og karakteristika (især din ansigtsmåling, begyndende med din afstand mellem øjenbrynene).

2. TIL HVILKE FORMÅL OG MED HVILKET RETSGRUNDLAG  BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler dine personoplysninger for at give dig mulighed for virtuelt at prøve de solbriller eller briller, du foretrækker, virtuelt og eventuelt give dig forslag til stel baseret på dine ansigtstræk. I sådanne tilfælde behandler vi ikke data vedrørende eventuelle visuelle fejl.

Retsgrundlaget er opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, efter du har accepteret vilkårene for brug af Virtual Mirror ved at klikke på knappen ”Accepter” inden brug af værktøjet.

Med hensyn til biometriske data (som kun behandles, hvis du bruger FA-teknologien) er retsgrundlaget dit forudgående udtrykkelige samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, som du kan give, inden du bruger FA-teknologien, ved at klikke på knappen ”Accepter” inden brug af værktøjet.

Det er frivilligt at afgive dine personoplysninger og give dit udtrykkelige samtykke (for biometriske data, hvis du bruger FA-teknologi) til sådanne formål; men hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger skal behandles til sådanne formål, (i) vil det ikke være muligt for os at levere de nødvendige tjenester til dig, og (ii) du vil ikke kunne bruge FA-teknologien, og vil kun kunne få adgang til anbefalinger baseret på de svar, du har givet os.

 

3. HVILKE METODER BRUGER VI TIL AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, OG HVORDAN FUNGERER VORES TEKNOLOGIER?

Dine personoplysninger beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger for at sikre passende sikkerhed for personoplysningerne, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

 

I. VM-teknologi:

 

Hvis du bruger VM-teknologi, som er en augmented reality-teknologi, kan du virtuelt og i realtid prøve de solbriller eller briller, du foretrækker, som om du prøvede dem foran et spejl. Når du har givet tilladelse til at få adgang til kameraet, vises et 3D-rum i form af en prikket oval på skærmen for at hjælpe dig med at indramme ansigtet korrekt. VM-teknologien anvender derefter en algoritme med det ene formål at identificere bestemte landemærker i billedet. Endelig kan du se de briller, som du har på ansigtet, på enhedens skærm.

I så fald behandles dit billede elektronisk og i realtid, så det bliver ikke gemt af os.

Vi understreger, at vi i dette tilfælde ikke behandler biometriske data.

 

II. FA-teknologi:

Hvis du bruger FA-teknologi, som er en onlinetjeneste, der kan simulere linser og briller på fotos, vil dit billede blive uploadet, og derefter vil du på baggrund af din ansigtsforms karakteristika modtage anbefalinger med dine billedresultater (den "virtuelle teknologifunktion"). I sådanne tilfælde behandler vi dine biometriske data, der stammer fra scanning af dit ansigt ved hjælp af FA-teknologi. En sådan teknologi registrerer din afstand mellem øjenbrynene og udleder derefter de andre ansigtsmålinger fra den. Enhver indsamling af biometriske identifikatorer og biometriske oplysninger sker udelukkende med det formål at give dig forslag til stel baseret på dine ansigtstræk og hjælpe dig med at se, hvordan visse briller kan se ud i dit ansigt.

I dette tilfælde sker behandlingen af dine personoplysninger elektronisk og manuelt og kun inden for de områder, der er nødvendige for at forfølge de formål, der er beskrevet ovenfor.

4. HVEM VIDEREGIVES DINE OPLYSNINGER TIL, OG HVOR OVERFØRES DINE OPLYSNINGER HEN?

 

I. VM-teknologi:

Hvis du bruger VM-teknologi, vil dit billede ikke blive optaget eller kommunikeret eller overført, da billedet behandles i realtid.

 

II. FA-teknologi:

Hvis du bruger FA-teknologi, kan vores tjenesteudbydere (hosting- og infrastrukturtjenesteudbydere, mv.) få adgang til dine personoplysninger. Hver tjenesteudbyder vil fungere som databehandler i henhold til en specifik aftale i henhold til artikel 28 i GDPR, som fastsætter dens forpligtelser og garanterer gennemførelsen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at overholde GDPR og andre gældende love og beskyttelsen af dine rettigheder.

 

Dine personoplysninger kan blive delt med andre modtagere, f.eks:

· Enhver myndighed, domstol, administrativt organ eller anden autoriseret tredjepart (herunder, uden begrænsning, advokater), hvor videregivelse af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov, forordning eller retskendelse, eller hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at beskytte og forsvare vores rettigheder;

· Køber eller modtager, eller potentiel køber eller modtager, af hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver, herunder i tilfælde af salg eller reorganisering (uanset form).

Dine personoplysninger kan også blive overført til nogle lande uden for EU, f.eks. USA, på grund af specifikke behov i forbindelse med vores tjenesteudbyderes placering. I dette tilfælde, hvor tredjelandet ikke har et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der svarer til EU's, og ikke er omfattet af Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed, forpligter vi os til at sikre et passende beskyttelsesniveau og tilstrækkelige garantier, herunder også kontraktmæssige garantier, i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder gennemførelse af standardkontraktklausuler som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR, suppleret med yderligere juridiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at beskyttelsesniveauet for personoplysninger svarer til EU's.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opnå de formål, som de blev indsamlet til, eller til andre legitime relaterede formål, herunder enhver opbevaringsperiode, der kræves i henhold til gældende lovgivning. Hvis personoplysninger behandles til to forskellige formål, vil vi derfor opbevare disse oplysninger, indtil formålet med den længerevarende anvendelse ophører. Under alle omstændigheder vil vi ikke længere behandle personoplysninger til det formål, hvis opbevaringsperiode er udløbet. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige, eller for hvilke der ikke længere er et retsgrundlag for at opbevare dem, vil blive anonymiseret (og kan således opbevares) eller slettet på uigenkaldelig vis.

Personoplysninger, der behandles med henblik på at give dig mulighed for virtuelt at prøve de solbriller eller briller, du foretrækker, og give dig forslag til stel baseret på dine ansigtstræk, vil blive opbevaret som følger:

I. VM-teknologi:

Hvis du bruger VM-teknologi, skal du være opmærksom på, at dit billede ikke vil blive gemt, selv om du tager et billede og downloader det til din enhed;

II. FA-teknologi:

Hvis du bruger FA-teknologi, vil biometriske data blive opbevaret i:

a) 24 timer efter indsamling, hvis du ikke beder os om at gemme din oplevelse, dine forslag og/eller billedet på din online-konto;

b) Seks måneder efter den sidste brug af FA-teknologi, hvis du beder os om at gemme din oplevelse, dine forslag og/eller billedet i din onlinekonto, eller indtil du sletter din onlinekonto.

Under alle omstændigheder opbevares de øvrige personoplysninger kun i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

6. HVORDAN KAN DU UDØVE DINE RETTIGHEDER?

Du kan udøve en af følgende rettigheder, om nødvendigt efter kontrol af din identitet, ved at indsende en anmodning på privacy@luxottica.com:

a) Ret til indsigt: Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, som vores databaser i øjeblikket indeholder.

b) Ret til berigtigelse: Du kan anmode om at få berigtiget de personoplysninger, som vores databaser i øjeblikket indeholder. Vi kan ikke imødekomme en anmodning om at ændre personoplysninger, hvis vi mener, at ændringen vil være i strid med en lov eller et lovkrav eller medføre, at oplysningerne er ukorrekte.

c) Ret til begrænsning af behandlingen: Når det er relevant, kan du begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Når sådanne begrænsninger ikke er mulige, vil vi informere dig herom. Du kan derefter vælge at udøve alle andre rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik, herunder at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

d) Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen: Når det er relevant, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesse. Desuden har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling, hvor personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis sådanne indsigelser ikke er mulige, vil vi underrette dig herom. Du kan derefter vælge at udøve alle andre rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik, herunder at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

e) Ret til sletning: Hvis du ønsker at få dine personoplysninger slettet, kan du indsende en anmodning herom. Når vi modtager en sådan anmodning om sletning, bekræfter vi modtagelsen, og vi bekræfter, at dine personoplysninger er blevet slettet, når de er blevet slettet.

f) Ret til dataportabilitet: Efter anmodning og når det er muligt, kan vi give dig kopier af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre eller få personoplysningerne overført direkte (hvor det er teknisk muligt) fra en dataansvarlig til en anden. Hvis en sådan anmodning ikke kan imødekommes, vil vi underrette dig herom. Du kan derefter vælge at udøve alle andre rettigheder i henhold til denne politik, herunder at trække dit samtykke tilbage. Hvor det er relevant, vil vi sikre, at sådanne ændringer deles med betroede tredjeparter.

g) Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis behandlingen er baseret på samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Når vi modtager en sådan tilbagekaldelse af samtykke, bekræfter vi modtagelsen og stopper behandlingen af dine personoplysninger.

h) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med gældende lovgivning. 

7. HVORDAN KAN DU KONTAKTE LUXOTTICA?

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Luxottica Group S.p.A., med hjemsted på Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller til enhver databehandling udført af Luxottica, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige udpeget af Luxottica på dpo@luxottica.com.

 

Sidste opdatering: 23.05.2024