NYE REGLER FOR FORBRUGERKLAGER

Pr. 1. oktober 2015 er der blevet indført nye regler for forbrugerklager. Læs her, hvordan du forholder dig. 

Det nyindførte klagesystem er indført med henblik på at få kunder og virksomheder til at løse deres uoverensstemmelser ved fælles indsats. Til det formål er oprettet Center for Klageløsning. Hidtil har klager skulle indberettes direkte til Forbrugerklagenævnet, men med de nye regler er Center for Klageløsning indsat som instans forud for Forbrugerklagenævnet. Det er ikke længere muligt at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet uden at den først har været behandlet af Center for Klageløsning. 

Center for Klageløsning går ikke ind i selve sagen, men har alene til formål at etablere en dialog mellem kunden og virksomheden. 

Såfremt det ikke er muligt at få kunden og virksomheden til at enes, kan sagen videregives til Forbrugerklagenævnet. 

Kontakt: 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Center for Klageløsning 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
e-mail: cfk@kfst.dk 
www.kfst.dk 

Bemærk, at det er en forudsætning, at der stadig er reklamationsret på varen eller ydelsen, når forbrugeren henvender sig til for Center for Klageløsning. Forbrugeren skal desuden forgæves have klaget til den erhvervsdrivende. 

Skriv til Synoptik 
Hvis du har en reklamation til Synoptik, kan du med fordel skrive til os på info@synoptik.dk 

Behandling af reklamationer kan være tidskrævende. 

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 1 til 2 dage. 

For at kunne behandle en klage eller en reklamation så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at du husker at inkludere alt relevant information om produktet, dine kontaktoplysninger samt fødselsdag.