Synoptik er ikke i skattely

Synoptik er ikke i skattely. I 2018 betalte vi 22,3% af vores overskud i selskabsskat af vores aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Synoptik betaler dermed selvfølgelig al den skat, vi skal ifølge lovgivningen og dens hensigt. Det er kendsgerningerne. Derfor er der absolut intet grundlag for at påstå eller antyde, at vi ikke betaler den korrekte skat. Det gør vores to ejere Synoptik-Fonden og GrandVision også.

Synoptik A/S er dansk moderselskab for forretninger i Danmark, Norge og Sverige. Overskuddet fra disse aktiviteter beskattes efter reglerne i disse tre lande. Synoptik betalte i 2018 over 18 millioner kr. i selskabsskat i Danmark, og Synoptiks samlede selskabsskat for Danmark, Norge og Sverige var i det senest offentliggjorte årsregnskab for 2018 over DKK 59 millioner. Den samlede effektive skatteprocent af overskuddet var 22,3%. Den danske selskabsskat er som bekendt på 22%. Det fremgår yderligere af vores regnskab, at vi ikke har finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder. Synoptik er dermed hverken konstrueret til at omgå skat eller gør dette i praksis. 

Danske Synoptik-Fonden ejer 36 pct. og støtter uddannelse og forskning inden for syn. GrandVision, som er børsnoteret og har hovedkvarter i Amsterdam, er en af verdens største optikervirksomheder og ejer optikerkæder i over 40 lande. Virksomheden har 39.000 ansatte og betalte i 2019 €15,3 mio. i selskabsskat i Holland.

GrandVisions aktier handles ligesom andre børsnoterede selskaber hver dag på børsen, og ejerne af disse aktier bor formentlig i det meste af verden. Udbytteskat betales typisk i de lande, hvor henholdsvis moderselskabet og aktionæren er skattemæssigt hjemmehørende. Som børsnoteret selskab har GrandVision og Synoptik ikke indflydelse på dette forhold.

Bevarer arbejdspladser

Lønkompensation handler om jobs. Og det var vores topprioritet at undgå masseafskedigelser og bevare flest mulige arbejdspladser, da vi som mange andre var nødt til at lukke alle vores butikker den 22. marts. Det lykkedes for os, og det kan i høj grad tilskrives muligheden for lønkompensation. Vi er super glade for, at alle 466 hjemsendte medarbejdere nu er på vej tilbage på arbejde, efter vi har genåbnet vores over 100 butikker i hele landet.

Lønkompensation har dækket ca. 35 pct. af vores lønomkostninger i april. Det er med til at sikre grundlaget for, at Synoptik også i fremtiden vil være en stor arbejdsplads i Danmark, som kan bidrage med et betydeligt beløb i selskabsskat. Synoptik har ikke klaget over hjælpepakkerne, som det hævdes nogle steder. Tværtimod værdsætter vi muligheden for lønkompensation, som har hjulpet os til at kunne bevare hundredvis af jobs i Danmark.

  

Gå til forsiden