Dobbeltsyn (diplopi)

Dobbeltsyn, der i fagtermer kaldes diplopi, påvirker synsopfattelsen og får et billedindtryk til at opleves dobbelt.

- 3 minutters læsetid

Hvad er dobbeltsyn?

Dobbeltsyn er en synsforstyrrelse, der påvirker synsopfattelsen og får et billedindtryk til at opleves som to. Dobbeltsyn kan opleves både horisontalt og vertikalt afhængig af den bagvedliggende årsag.

Dobbeltsyn kan både opleves på begge øjne (binokulært dobbeltsyn) og på det ene øje (monokulært dobbeltsyn).

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Årsager til dobbeltsyn

Årsagerne til dobbeltsyn kan være mange. Nogle er harmløse, mens andre er alvorlige. Overordnet kan siges, at den udløsende årsag til dobbeltsyn befinder sig i strukturerne i eller omkring øjet eller i vores neurologiske system.

Nogle årsager til dobbeltsyn er ganske harmløse og giver kun kortvarige oplevelser med dobbeltsyn. Dobbeltsyn kan i så fald kun betegnes som lejlighedsvis og ikke som reelt dobbeltsyn.

Andre årsager til dobbeltsyn kan være en medfødt eller erhvervet dysfunktion af øjets muskulatur. Andre kan skyldes øjensygdomme. Meget sjældne årsager til dobbeltsyn er neurologiske tilstande.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Almene årsager til dobbeltsyn

Tilstande i eller omkring øjet

 • Skelen
 • Grå stær
 • Myasthenia gravis og multipel sklerose
 • Hornhindedistortion og hjernerystelse
 • Samsynsproblematikker
 • Udstående øjne (f.eks. ved ubehandlet forhøjet stofskifte)

Neurologiske tilstande

 • Blodprop
 • Aneurisme
 • Tumor
 • Forhøjet tryk i hjernen

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Ofte ledsagende symptomer på dobbeltsyn

Opleves dobbeltsyn, er der ofte ledsagende gener. Disse kan eksempelvis være:

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Smerte i og omkring øjnene
 • Sløret syn

LÆS OM SLØRET SYN

Dobbeltsyn og grå stær (katarakt)

Grå stær er en aldersrelateret forandring i den anatomiske linse, der sker over flere år. Linsen bliver mere uigennemsigtig, hvilket skyldes dens vækst og ændringerne i cellerne omkring linsen.

Ændringerne medfører forvrænget farveopfattelse, behov for mere lys, blændingsgener og nedsat syn.

Årsagen til dobbeltsyn ved grå stær skyldes placeringen af uklarhederne i linsen. Af den årsag er det ikke alle med grå stær, der oplever dobbeltsyn.

Grå stær kan kun behandles med en operation, hvor den anatomiske linse udskiftes med en ny og klar kunstig linse.

LÆS OM GRÅ STÆR

Pludseligt dobbeltsyn

Pludseligt opstået dobbeltsyn kan være alvorligt og er noget, man skal være opmærksom på. Ved pludseligt dobbeltsyn, og det er vedvarende og/eller sker ofte, skal det tages alvorligt.

Pludseligt opstået dobbeltsyn kan skyldes en akut alvorlig neurologisk tilstand. Årsagen kan f.eks. være en blodprop, en udposning på et blodkar (aneurisme), en tumor eller forhøjet tryk i hjernen.

Opleves pludseligt dobbeltsyn, som ikke i forvejen er udredt, er det altså vigtigt at kontakte egen læge, øjenlæge eller optiker hurtigst muligt.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Behandling af dobbeltsyn

Behandling af dobbeltsyn afhænger af årsagen. Behandling af dobbeltsyn kan inkludere briller, synstræning, klapbehandling og operation.

Nogle af metoderne kan karakteriseres som behandling, mens andre metoder afhjælper dobbeltsyn. Hvis behandlingen stoppes, opstår dobbeltsynet igen. Det kan derfor kun kaldes symptomlindrende behandling af dobbeltsyn.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Briller til dobbeltsyn

En anden måde at behandle dobbeltsyn på er at bruge briller, som har optiske prismer. Et optisk prisme afbøjer lysets indfaldende stråler, sådan at de følger øjnenes retning og falder korrekt på nethinden.

Prismer i briller til dobbeltsyn kan i nogle tilfælde afhjælpe tilstanden, men betragtes mere som et symptomlindrende hjælpemiddel, da dobbeltsyn vil vende tilbage, så snart prismet fjernes.

Hvem kan få briller til dobbeltsyn?

Prismer tildeles kun i tilfælde, hvor dobbeltsyn opleves på begge øjne (binokulært dobbeltsyn) og har derfor ingen effekt ved dobbeltsyn opstået i forbindelse med f.eks. grå stær eller bygningsfejl.

Prismer kan anvendes, når dobbeltsyn skyldes tilstande i eller omkring øjet. Eller når dobbeltsyn er opstået som følge af en blodprop.

SE UDVALG AF BRILLER

Hør om dobbeltsyn hos Synoptiks eksperter

Hvis du oplever binokulært dobbeltsyn, monokulært dobbeltsyn, pludseligt dobbeltsyn eller blot vil høre mere om dobbeltsyn, er du altid velkommen til et grundigt tjek af dine øjnes sundhed i din lokale Synoptik.

Udover at måle din præcise synsstyrke undersøger vi også, om dine øjne viser eventuelle tegn på grå stær, grøn stær, diabetes, forhøjet blodtryk og meget andet.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Tjek af samsynet

Samsynsproblematikker kan være en årsag til dobbeltsyn. Samsynet kan beskrives som øjnenes evne til at samarbejde. Det dækker altså øjnenes evne til at dreje indad (konvergere), dreje udad (divergere), linsens tilpasningsevne (akkomodation) mm.

Problemer med samsynet kan give dobbeltsyn. Samsynsproblemer kan være yderst generende og have stor indvirkning på dagligdagen for nogen.

I vores grundige synsprøve tester vi altid, om dit samsyn er velfungerende, ved hjælp af specifikke tests. Hvis samsynet ikke er velfungerende, vil optikeren ud fra samsynsdiagnosen anbefale en behandling. Enten i form af synstræning og/eller specialtilpassede briller.

SE UDVALG AF BRILLER

Vi ta’r dit syn alvorligt