Nærsynethed (myopi)

Når du er nærsynet og dermed har myopi, dannes billedet foran din nethinde. Du vil se genstande fra afstand slørede. Du kan dog se skarpt ved at bruge briller eller kontaktlinser.

- 5 minutters læsetid

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Hvad er nærsynethed?

For at det, du betragter, kan dannes som et billede på din nethinde, skal du forestille dig, at lyset først skal igennem dit øjes hornhinde og din pupil. Derefter skal det tilrettes i din øjenlinse. På den måde rammer det præcist det rigtige sted på din nethinde.

Nærsynethed kan inddeles i sværhedsgrader. Lige fra mild til svær, ligesom nærsynethed kan være degenerativ, i udvikling og sågar forekomme som natte-nærsynethed.

Nærsynethed er den mest udbredte øjentilstand i verden. Hele 30-40% af befolkningen i europæiske lande – i Danmark hver tredje person og en femtedel af børn under 18 år – er nærsynet.

SE UDVALG AF BRILLER

Former for nærsynethed

Nærsynethed – eller myopi – kan inddeles i to former:

Når øjet er for langt (akseametropi)

Når afstanden mellem din horn- og nethinde (øjendybden) er for lang, dannes billedet af det, du betragter, foran din nethinde.

Når øjets brydning er for stærk (systemametropi)

Afbøjes lyset for meget igennem dit øjes gennemsigtige dele, vil billedet også dannes foran din nethinde.

LÆS OM ØJETS OPBYGNING

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Årsager til nærsynethed

Årsagen til, at nærsynethed og myopi udvikles, er endnu ikke endeligt kendt, men forskning viser, at udendørsaktiviteter under naturlig lyspåvirkning påvirker udviklingen positivt og hæmmer processen.

Det er usikkert, om større brug af digitale enheder såsom smartphones og computere har negativ indflydelse på udviklingen af nærsynethed.

SÅDAN FOREBYGGER DU NÆRSYNETHED

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor du bliver nærsynet og får myopi, men det er svært at pege på én enkelt faktor, som kan være årsag. Arvelighed spiller bl.a. en rolle.

Læser du meget og/eller betragter genstande tæt på dine øjne i længere tid ad gangen, kan din nærsynethed også risikere at blive værre. Miljøet påvirker derfor udviklingen.

Symptomer på nærsynethed

Når din nærsynethed udvikler sig, kan du opleve en række symptomer på nærsynethed. Du kan bl.a. ofte knibe dine øjne sammen, have følelsen af anstrengte øjne, få hyppigere hovedpine eller have sværere ved at se vejskilte.

Hvis du oplever dette, kan du være mulige tegn på nærsynethed og myopi.

Der findes en række tydelige tegn og symptomer på nærsynethed, som du bør være opmærksom på og opsøge din lokale optiker, hvis du oplever dem:

  • Du kan se tydeligt på nær afstand, men du oplever problemer med at se klart, når du skal se længere væk
  • Dit syn slører, når du skal se bogstaver på længere afstand, f.eks. når du kører bil
  • Du føler dig nødsaget til at sidde tættere på dit TV og din computer
  • I et klasseværelse vælger du at sidde tæt på tavlen
  • Når du læser, holder du teksterne tæt på dine øjne
  • Du kniber dine øjne sammen, når du skal se genstande på afstand
  • Du har svært ved at se, når du kører i bil, især når det er mørkt

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Tegn på nærsynethed hos børn

Nærsynethed kan begynde at vise sig omkring 10-årsalderen. Som forælder kan du opdage nærsynethed ved at iagttage, hvordan dit barn opfører sig: Sidder dit barn påfaldende tæt på TV'et eller computeren? Læser dit barn med næsen tæt på bogen?

Hvis dit barn ikke ændrer opførsel, efter du har gjort opmærksom på problemet, bør du få dit barns syn undersøgt for nærsynethed.

Nærsynethed stabiliseres hovedsageligt ved 25-årsalderen. Det gælder imidlertid ikke degenerativ nærsynethed. Her bliver symptomerne værre med alderen.

Denne type nærsynethed nedarves og kræver behandling. På den måde kan udviklingen hæmmes, inden synet går tabt.

Nærsynethed hos børn

Forekomst af nærsynethed hos børn stiger i stor stil verden over. I Europa er andelen af nærsynede mennesker tredoblet over de seneste 60 år, og især nærsynethed hos børn forekommer i højere grad. Bare i Danmark er hvert femte barn nærsynet.

Hvorfor bliver børn nærsynede?

Det er især børn, der opholder sig mere indendørs, som er i størst risiko for at udvikle nærsynethed.

Forskning viser, at børn, der opholder sig og dyrker mere sport udendørs, kan have en reduceret risiko for at udvikle nærsynethed. Forskning viser også, at allerede eksisterende nærsynethed kan bremses.

Det skyldes sandsynligvis, at frigivelsen af signalstoffet dopamin i hjernen stimuleres af solens lys. Forskere mener, at dopamin reducerer øjets længdevækst og dermed også risikoen for nærsynethed hos børn.

Aktiviteter på nært hold har negativ indflydelse

At bruge megen tid på at læse, skrive og bruge en mobiltelefon fra nært hold kan også øge risikoen for at udvikle nærsynethed hos børn. Det er især aktuelt i nyere tid, da vi i højere grad bruger tid foran en computer eller andre digitale skærme.

For nærsynede børn er det derfor ekstra vigtigt at holde regelmæssige pauser ved intense perioder med læsning og nærarbejde. Eksempelvis ved at gå en tur udendørs.

Det, der gør den store udvikling af nærsynethed hos børn alvorlig, er risikoen for at udvikle øjensygdomme senere. Der er bl.a. større risiko for at udvikle grøn stær, ligesom risikoen for tidlig udvikling af grå stær er øget hos nærsynede mennesker.

Uden behandling er der en risiko for, at et barns nærsynethed stiger kraftigt over tid. Af den årsag er det afgørende, at nærsynede børn ikke går uden briller eller kontaktlinser.

SE UDVALG AF BØRNEBRILLER

Få kortlagt din nærsynethed i en Udvidet Synsprøve

Dit syn ændrer sig hele dit liv. Det samme gør din nærsynethed. Jævnlige kontroller af hos din lokale optiker er derfor altid en god idé.

I din lokale Synoptik kan vores autoriserede optikere rådgive dig om, på hvilken måde du bedst kan komme dine udfordringer med din nærsynethed til livs, som både briller eller kontaktlinser kan hjælpe dig med.

Alt det gør vi med avanceret optisk udstyr i en Udvidet Synsprøve med sundhedstjek. Vi måler ikke kun din præcise synsstyrke og kortlægger, om det enten er nærsynethed, langsynethed, alderssyn eller bygningsfejl, du døjer med. Vi foretager også et omfattende tjek af dine øjnes sundhed.

Med stor ekspertise undersøger vi dig for eventuelle tegn på grå stær, grøn stær, diabetes, forhøjet blodtryk og eventuelle øjenproblemer.

BESTIL TID TIL EN UDVIDET SYNSPRØVE

Vi ta’r dit syn alvorligt