Nethindeløsning (amotio retinae)

Nethindeløsning kan opstå ved slag, i forbindelse med sygdom eller ved stærk nærsynethed, men forekommer meget usædvanligt. Nethindeløsning rammer typisk 40- til 70-årige og sjældent børn.

- 4 minutters læsetid

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Nethinden er det tynde lag, der beklæder øjets indre overflade. I nethinden er der celler, der reagerer på lys. Når lyset rammer nethinden, opstår der nervesignaler. De videresendes til hjernen, som danner billeder af det sete.

Ved nethindeløsning løsner nethinden sig fra sin normale placering, der er tæt op ad årehinden. Den sikrer næring til den centrale del af nethindens sanseceller. Hvis nethinden løsner og ikke kommer på plads igen hurtigt, kan det medføre varigt synstab. Det er derfor afgørende at opsøge øjenlæge og komme rettidigt i behandling, hvis der er opstået nethindeløsning.

Nethindeløsning symptomer

Der findes forskellige symptomer på nethindeløsning. Vær opmærksom på følgende symptomer på nethindeløsning:

  • Lysglimt for et eller begge øjne
  • Pludselig og forøget mængde af flyvende myg i synsfeltet
  • Mørk skygge i kanten af synsfeltet
  • Mørk skygge, der passerer synsfeltet ved øjenbevægelser
  • Pludseligt opstået sløret syn

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Det er normalt at opleve såkaldte flyvende myg i synsfeltet. Især i takt med en øget alder. Flyvende myg opleves, fordi øjets indre ældes. Glaslegemet i øjet bliver mere flydende med alderen, og cellerester kaster skygger på nethinden, når øjet bevæger sig. Pludseligt opståede flyvende myg, og hvis der opleves flere end normalt, kan være tegn på nethindeløsning.

Når en del af nethinden løsner sig, kan der sandsynligvis opleves en mørk skygge i synsfeltet, som svarer til den del af nethinden, der ikke længere er normalt fungerende. Bevæger skygger sig, og bliver der samtidig flere af dem, er det et tegn på, at en nethindeløsning bliver værre.

Opleves disse symptomer, bør en øjenlæge kontaktes hurtigst muligt. Er det ikke muligt at komme til en øjenlæge, bør en vagtlæge kontaktes for en akuttid på en øjenafdeling.

Nethindeløsning årsag og typer

Der findes flere årsager til nethindeløsning, ligesom der findes forskellige typer af den kritiske tilstand, som kan føre til synstab. Læs her om de mest normale årsager og typer af nethindeløsning.

Rhegmatogen nethindeløsning

Hvis der er en rift eller et hul i nethinden, kan væske fra glaslegemet trænge igennem åbningen og lægge sig i eller bag den skadede hinde. Væskeophobningen vil skubbe nethinden væk fra det underliggende lag. Denne tilstand af nethindeløsning kaldes rhegmatogen nethindeløsning.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Det er en normal aldersforandring, at glaslegemet (gelémasse) i øjets indre bliver mere flydende og derved falder lidt sammen. Når glaslegemet mister sin fasthed, kan det løsne sig fra nethinden. På den måde øges risikoen for, at der kan opstå træk i nethinden, som kan resultere i huller eller rifter. Det vil samtidig øge risikoen for, at der opstår en nethindeløsning som beskrevet ovenfor.

Glaslegemet løsner sig oftere fra nethinden hos nærsynede personer, fordi øjet hos nærsynede er vokset i længde over årene, mens styrken er steget gradvist. Skader på øjnene kan, ligesom øjenoperationer, være årsag til, at glaslegemet løsner sig og fører til nethindeløsning.

LÆS OM NÆRSYNETHED

Traktionsbetinget nethindeløsning

Nethindeløsning, som er forårsaget af arvæv, der trækker i nethinden, kaldes for traktionsbetinget nethindeløsning. Den form for nethindeløsning vil f.eks. kunne opstå, når en person har diabetes (sukkersyge) eller hjertekarsygdom, hvor nethindens blodkar påvirkes.

Øjeninfektioner og øjensygdomme vil også kunne skabe arvæv, der trækker i nethinden, så hinden løsnes og fører til nethindeløsning.

Væskeudsivning og nethindeløsning

I visse tilfælde af nethindeløsning ophobes der væske imellem nethindens forskellige lag, uden at nethinden er hullet eller revet itu. I dette tilfælde af nethindeløsning vil det være væsken, der fører til, at nethinden løsnes. Væsken ophobes i hinden, når nethindens blodårer er utætte, og væske siver ud af blodårerne.

Sygdomme som aldersrelateret makula degeneration (AMD), sukkersyge eller øjenskader kan være skyld i væskeudsivningen.

LÆS OM ØJENPROBLEMER

Nethindeløsning når nethindens pigmentlag løsner sig

Nethindens yderste lag indeholder meget pigment. Laget er normalt løst forbundet til nethindens nerveceller, men fast forbundet til hindens nabolag. De beskrevne typer af nethindeløsning ovenfor sker typisk imellem pigmentlaget og nervecellerne, men af og til kan nethindeløsning altså også ske mellem pigmentlaget og nethindens nabolag. Det kan bl.a. være en følgesygdom til AMD.

Få dine øjnes sundhed undersøgt i Synoptik

I din lokale Synoptik bliver du mødt af autoriserede optikere, der står klar til at undersøge dine øjnes sundhed. Alt det gør vi med stor ekspertise og avanceret optisk udstyr i en Synsprøve med sundhedstjek.

Ud over en præcis udmåling af dine styrker til enten briller eller kontaktlinser og kortlægning af, om du f.eks. døjer med nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl eller alderssyn, undersøger vi dig for eventuelle tegn på grå stær, grøn stær, diabetes og forhøjet blodtryk.

Ser vores eksperter tegn på forandringer, der kræver yderligere undersøgelser, henviser vi dig til egen læge eller øjenlæge. På den måde får du bedre forudsætninger for at forebygge i tide og måske helt at undgå synstab på sigt.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

FIND DIN NÆRMESTE SYNOPTIK

Vi ta’r dit syn alvorligt.