Synsnerven (nervus opticus)

Synsnerven overfører synsindtryk fra nethinden til hjernen. Uden en synsnerve kan vi altså ikke forstå, hvad vi ser. Skader på synsnerven vil derfor føre til et forværret syn.

- 3 minutters læsetid

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvad er synsnerven?

Synsnerven er en fremskudt del af hjernen. En synsnerve er fem centimeter lang og strækker sig fra bagerst i øjet (retina) til området i hjernen, hvor nerverne fra vores øjne krydser hinanden (chiasma opticum).

En synsnerve indeholder cirka en million nervefibre.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Hvad er synsnervens funktion?

Synsnervens funktion er at føre synsindtryk fra nethinden til hjernen, hvor de bearbejdes og omdannes til billeder og visuel forståelse. Synsnerven kan dermed betragtes som øjets budbringer. Processen indebærer millioner af nervefibre.

LÆS OM NETHINDEN

Synsbanerne

Synsnerven har en direkte forbindelse til synsbanerne, hvis funktion er at videreføre alle impulser fra synsnerven til den bagerste del af hjernen (synscortex).

Skader på nervefibre i synsbanerne fører til synsfeltsdefekter. Af den årsag vil sygdom og skader i synsnerven og synsbanerne medføre udfald i synsfeltet. Typen af udfald i synsfeltet afhænger af, hvor på synsnerven eller synsbanerne skaden er lokaliseret.

Symptomer på sygdom i synsnerven

Symptomer på sygdom i synsnerven kan variere alt efter den bagvedliggende årsag. Symptomer på sygdom i synsnerven kan omfatte:

 • Synsfeltsudfald og påvirket farvesyn
 • Nedsat syn (let til markant synstab, udviklet eller akut)
 • Hovedpine og træthed
 • Ringen for ørerne
 • Kvalme og svimmelhed
 • Smerter bag øjet, der forværres ved øjendrejning
 • Smerter i tinding og kæbeparti
 • Anormal pupilreaktion og dobbeltsyn

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Grøn stær er den hyppigste sygdom i synsnerven

Grøn stær er en synsnervesygdom, der beskadiger nerveceller i synsnerven. Uden behandling vil det over tid medføre varigt synsfeltstab og i værste fald komplet synstab.

Grøn stær giver ingen mærkbare symptomer, før øjensygdommen er meget udviklet. Af den årsag er en undersøgelse af synsfeltet hos en optiker vigtig, fordi den kan afsløre de første tegn på grøn stær, som vi ikke selv registrerer.

Grøn stær er den anden hyppigste årsag til blindhed på verdensplan, og tallet er stigende. Kun aldersreguleret makula degeneration (AMD) er en større årsag til blindhed.

I Danmark er mere end 100.000 mennesker i behandling for grøn stær. I den vestlige verden er screenings- og behandlingsmulighederne bedre. Det betyder, at andelen af blinde som følge af grøn stær ikke er lige så stor som i ikke-vestlige lande, selvom sygdommen rammer bedt.

LÆS OM GRØN STÆR

Øvrige synsnervetilstande og -sygdomme

 • Hævet synsnerve (papilødem)
 • Betændelse i synsnerven (opticusneuritis)
 • Iltmangel i synsnerven (anterior iskæmisk opticusneuropati)
 • Celledød i synsnerven (opticusatrofi)
 • Nedarvede synsnervesygdomme (f.eks. Lebers øjensygdom)

Behandling af sygdom i synsnerven

Behandling af synsnervesygdom afhænger af årsagen. Af den årsag er det meget forskelligt, hvorvidt sygdom i synsnerven kan behandles, og hvordan det hæmmer synsfunktionen.

Skader på nerver er ofte irreversible. Det betyder, at når skaden først er sket, kan det tabte syn ikke genetableres. En stor del af behandlingen fokuseres derfor på at hindre yderligere synstab.

Jo hurtigere sygdom i synsnerven opdages, jo bedre er synsprognosen.

Få vurderet din synsnerve i Synoptik

I din lokale Synoptik står vores autoriserede optikere klar til at stille skarpt på dine øjnes sundhed og bl.a. vurdere din synsnerve. Det gør vi med avanceret optisk udstyr på baggrund af en Synsprøve med sundhedstjek.

Vi stiller bl.a. skarpt på trykket i øjet, synsfeltet og synsnervens udseende. Ved mistanke om sygdom i synsnerven kan der suppleres med ekstra test af farvesynet, pupilreaktion og dobbeltsyn.

Vi undersøger samtidig, om dine øjne viser eventuelle tegn på grå stær, grøn stær, AMD, diabetes, mulige øjenproblemer og meget mere.

Dine øjne kan afsløre mere, end du tror.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Øje for detaljen