Forskellen på synsstyrke og brillestyrke

Det er en udbredt misforståelse, at begreberne synsstyrke og brillestyrke er det samme. De angiver nemlig noget vidt forskelligt.

- 5 minutters læsetid

Hvad er forskellen på synsstyrke og brillestyrke?

Synsstyrken beskriver vores synsevne, hvorimod vores brillestyrke er et udtryk for, hvilken styrke der skal være i enten briller eller kontaktlinser, for at de korrigerer for synsfejl korrekt.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvad er synsstyrke?

Synsstyrken angiver, hvor gode vi er til at se, når vi bruger briller eller kontaktlinser med styrker, der er udmålt til os. En synsstyrke beskriver øjets evne til at opfatte to punkter som adskilte.

I fagtermer kaldes synsstyrken ’visus’, og den kan både angives i decimaltal og i procent.

Hvordan måles en synsstyrke?

Synsstyrke bliver altid målt hos en optiker. Det foregår ved at se på en synstavle med bogstaver eller symboler, der bliver mindre og mindre.

Synstavlen er ofte placeret seks meter fra personen, der skal have målt sin synsstyrke, som vi i Synoptik gør i en Synsprøve med sundhedstjek.

Målestokken for en synsstyrke udtrykkes som forholdet mellem den afstand, hvorfra et symbol lige akkurat kan ses, og den afstand, som et normaltseende øje kan se på. Målestokken for synsstyrken kaldes ’Snellen-fraktion’.

En synsstyrke ud fra Snellens målestok kunne eksempelvis hedde ’6/10’. Det udtrykker, at det, som et normaltseende øje kan se på ti meters afstand, skal ind i en afstand af seks meter.

Omtales synsstyrke i decimaltal, ville vedkommendes synsstyrke i stedet være 0,6 og i procent 60%.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Hvorfor måles synsstyrken på øjnene for sig selv og sammen?

Synsstyrken måles på hvert øje for sig selv, men også begge øjne samlet. Øjet er nemlig smart og kan kompensere for det andet øjes svagere syn.

Ved ikke at måle synsstyrken på hvert øje kan det dermed øge risikoen for, at et eventuelt synstab på et af øjnene ikke opdages, fordi det bedst seende øje overtager opfattelsen af det samlede syn.

Hvorfor måles synsstyrken flere gange i en synsprøve?

Synsstyrken måles altid i starten af en synsprøve. På den måde har optikeren et udgangspunkt for den aktuelle synsevne. Hvad enten personer bruger briller, kontaktlinser eller ingenting.

Efterfølgende måler optikeren den rette brillestyrke for herefter igen at måle synsstyrken. Det giver optikeren mulighed for at vurdere, om synet kan forbedres med nye briller eller kontaktlinser.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvad er brillestyrke?

Brillestyrken er et udtryk for den styrke, der skal være i briller eller kontaktlinser, for at synsevnen er optimal.

Det hele afgøres af øjets brydning, som angiver, hvor i øjet billeddannelsen finder sted. I et normalt øje samles lysstråler, der følger øjets optiske akse, for at danne et skarpt billede på nethinden.

Ved nærsynethed er øjet længere end normalt. Det betyder, at lysstrålerne lander før på nethinden. Ved langsynethed er øjet derimod kortere, og lysstrålerne lander bag nethinden. Begge dele giver et uskarpt syn.

Ved synsfejl og behov for en brillestyrker ønskes det at flytte billeddannelsen, sådan at lysstrålerne falder korrekt på nethinden, og et optimalt syn kan opnås. Det kan brilleglas afhjælpe, fordi de kan ændre indfaldende lysstrålers retning og derved flytte billeddannelsen på nethinden.

LÆS OM NETHINDENS FUNKTION

Plusstyrke og minusstyrke

Et minusglas (spredelinse) til minusstyrke, som anvendes til personer med nærsynethed, har dets fokuspunkt foran øjet. Af den årsag angives det med et negativt fortegn (-). Ved minusglas skubbes billeddannelsen altså tilbage på nethinden.

Et plusglas (samlelinse) til plusstyrke, som personer med langsynethed bruger til at forbedre synet med, har sit fokuspunkt bag øjet, så billeddannelsen flyttes frem på nethinden. Her angives det med et positivt fortegn (+).

Hvordan måles brillestyrker?

En brillestyrke måles også hos en optiker. Oftest ved hjælp af en maskine, der kaldes en ’phoropter’.

Her vil optikeren vise forskellige brillestyrker, som enten giver et skarpere eller ringere syn. På den måde hjælper optikeren med at finde de brillestyrker, der passer til det unikke øje.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Alternative metoder til at måle brillestyrken

Der findes også alternative metoder for måling af brillestyrken til briller eller kontaktlinser. Metoderne benyttes ofte hos børn eller i tilfælde med udfordret kommunikation.

En metode er retinoskopi, hvor optikere belyser øjet. Ud fra det kan optikeren vurdere brillestyrken. En anden metode er, hvor pupillerne udvides, og et objektivt mål af brillestyrken findes ved hjælp af en såkaldt autorefraktor. Metoden udføres kun ved praktiserede øjenlæger og på sygehuse.

SE UDVALG AF BRILLER

Hvad betyder dioptri?

Synsstyrken i briller udtrykkes i ’dioptri’, som altid forkortes ’D’. Eksempelvis +2,00 D eller 1,00 D. Det er altså en måleenhed for en linses brydeevne.

Giver højere brillestyrke bedre synsstyrke?

Høje brillestyrker kan ikke altid give bedre synsstyrke. Det skyldes, at der kan være mange årsager til en nedsat synsstyrke.

En af de mest almindelige årsager til nedsat syn er grå stær, hvor øjets naturlige linse bliver mere uklar og medfører en forringet synsevne. Det kan give symptomer som sløret syn, nedsat nattesyn og øget lysfølsomhed.

En anden udbredt årsag til nedsat syn, især blandt ældre, er alderspletter på nethinden, der også kaldes AMD. Det er en tilstand på nethinden, hvor det centrale syn forringes.

Her er det også en tilstand inde i øjet, der forringer synsstyrken. Af den årsag vil en ydre korrektion af synet, altså brille- eller kontaktlinsestyrker, ikke nødvendigvis forbedre synets skarphed.

Få målt din brillestyrke i Synoptik

I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere, der står klar til at undersøge din synsstyrke og måle din præcise brillestyrke, hvis du har behov for et skarpere syn med nye briller eller kontaktlinser.

Alt det gør vi på baggrund af en Synsprøve med sundhedstjek. Her kortlægger vi bl.a., om det f.eks. er nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl eller aldersbetingede synsforandringer, som kræver nye brillestyrker for at korrigere.

I din grundige synsprøve stiller vi også skarpt på, om eventuelle øjensygdomme kan være årsag til nedsat synsstyrke. Vi undersøger dig for mulige tegn på grå stær, grøn stær, diabetes og forhøjet blodtryk.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Ser vi tegn på forandringer, der kræver yderligere undersøgelser, henviser vi dig til egen læge eller øjenlæge. På den måde kan du muligvis nå at forebygge i tide og undgå synstab på sigt.

Find dine nye briller i Synoptik

Hvis du har fået behov for ny brillestyrke og nye briller, kan du gå på opdagelse i vores omfattende udvalg af kvalitetsbriller fra alle de kendte brillemærker.

I din lokale Synoptik finder du bl.a. briller fra mærker som Ray-Ban, Gucci, Hugo Boss, Versace, Peak Performance, Skaga, Ralph Lauren og mange, mange flere.

SE UDVALG AF BRILLER

Vi ta’r dit syn alvorligt