Vores politikker

Synoptik har i samarbejde med vores moderselskab EssilorLuxottica udformet en række politikker og styringssystemer, der understøtter vores ambition om at tage ansvar i samfundet. Det gælder for alle de initiativer og tiltag, vi foretager. På den måde kan vi realisere de mål, vi har for begrænset påvirkning af miljøet, medarbejderpleje, adgang til rådgivning om synet samt tilbuddet af briller og kontaktlinser til skarpe priser.

- 5 minutters læsetid

Værdier

Vindermentalitet | Imødekommende | Handlekraftige | Troværdige

I Synoptik har vi en række værdier, der skal gøre det muligt at realisere vores kundeløfte om at tage kundernes syn alvorligt. De skal ligeledes sikre vores medarbejdere et fælles fodslag og stolthed over de ting, vi hver dag foretager os – hver for sig og sammen.

Leverandørkodeks

I Synoptik vælger vi vores leverandører med omhu. Vi sikrer, at vi kun handler med leverandører, der også anerkender deres ansvar overfor ansatte og de samfund, de opererer i.

Vi tilstræber at undersøge hele produktionsprocessen for muligheder, der kan fremme økonomisk og bæredygtig stabilitet blandt vores leverandører.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Ved klart at kommunikere vores forventninger og vurdere vores leverandører agter vi løbende at reducere eventuel negativ påvirkning af mennesker og samfund. Nationalt såvel som internationalt vælger vi vores leverandører ud fra sociale, etiske og miljømæssige forhold, så vi kan vurdere vores samarbejde.

Miljøhensyn

I Synoptik er hensyn til miljøet en vigtig overvejelse i alt, hvad vi foretager os. Vi forstår vigtigheden af at fremme en produktion af vores briller og kontaktlinser, som mindsker spild. Omend vi ved, at det udgør en lille del af det samlede hele.

Gennem salg af produkter, der tilgodeser miljøet, vil vi give vores kunder mulighed for valg af briller og bortskaffelse af affald, der minimerer påvirkningen af miljøet.

Ledelsesansvar

Synoptik anerkender vigtigheden af mangfoldighed. Lige fra direktionsplan til medarbejdere i vores butikker. Vi mener, at selskabets forretningsaktiviteter drager fordel af en bred vifte af færdigheder og en række forskellige baggrunde hos den enkelte medarbejder.

Medarbejderansvar

I Synoptik er vi bekendte med vores ansvar for virksomhedens medarbejdere. Vi sikrer, at alle kan udvikle sig og blive bedre til det, den enkelte medarbejder brænder for. Menneskeligt såvel som socialt – og uanset stilling og gøremål i virksomheden.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vores ansvar | Vores medarbejdere | Vores historie | 
Vores produkter | Vores tilstedeværelse

Vi ta'r dit syn alvorligt