Diabetisk øjensygdom (retinopati)

Personer med diabetes er i risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom, der også er kendt som retinopati. I uopdaget og ubehandlet form kan det føre til blindhed.

- 5 minutters læsetid

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvad er diabetes?

Diabetes Mellitus (sukkersyge) er en kronisk sygdom, hvor blodets sukkerindhold er for højt.

Årsagen til det høje indhold af sukker i kroppen kan enten skyldes mangel på hormonet insulin (type 1-diabetes) eller en manglende evne til at optage insulin og producere tilstrækkeligt med hormonet (type 2-diabetes).

Type 1-diabetes opstår i de tidlige leveår. Type 2-diabetes opstår oftest senere og er overvejende en livsstilssygdom.

Det anslås, at cirka 280.000 lider af diabetes i Danmark. Ni ud af ti af dem, der lider af diabetes, har type-2 diabetes.

Hvad er diabetisk øjensygdom (retinopati)?

Uanset type vil diabetes over tid forårsage skade på blodkar og nerver, som giver forandringer på øjets nethinde og påvirker ilttilførslen til denne.

Øjensygdommens forandringer kan være synstruende. Retinopati er den hyppigste årsag til blindhed og nedsat syn hos personer i den erhvervsaktive alder i den vestlige verden.

Det betyder, at regelmæssige kontroller hos øjenlæger eller sygehuse er afgørende for at komme eventuelle forandringer i forkøbet og nå at reagere, inden retinopati fører til synstab eller blindhed.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Symptomer på retinopati eller diabetisk øjensygdom

Retinopati giver først symptomer sent i forløbet. Her er forandringerne alvorlige og kan ofte have medført varig skade. Af den årsag er det vigtigt at følge screeningsprogrammet, som er udbudt til personer med diabetes.

Ved alvorlige forandringer vil der ofte blive oplevet nedsat syn og begrænsede synsfelter, som ofte er ledsaget af sorte pletter i synsfeltet.

LÆS OM ØJENSYMPTOMER

Forandringer på nethinden

Diabetisk øjensygdom kan give mange forandringer på nethinden. Forandringerne kan inddeles i flere stadier:

Non-proliferativ retinopati

Det forhøjede blodsukker medfører en dysfunktion af øjets endotelceller. Det frigør vækstfaktorer af nethindens helt små blodkar, som fører til en udtynding af de små blodkars karvæg.

Et resultat er blødninger samt udsivninger af fedt og protein, der aflejres i nethinden.

Ud over ovennævnte forandringer kan non-proliferativ retinopati også føre til forandringer i nethinden som iltmangel og nedsat blodgennemstrømning, der kan lede til blodpropper.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Proliferativ retinopati

Hvis non-proliferativ retinopati udvikles, kaldes det for proliferativ diabetisk retinopati.

Ud over forandringer som i det non-proliferative stadie ses nydannede blodkar, som opstår på grund af den store iltmangel til nethinden.

Øjet modtager ilt gennem vores blodkar. Hvis der ikke længere kommer tilstrækkelig med ilt til øjet, vil der automatisk dannes helt nye sekundære blodkar på nethindens overflade.

Blodkarrene kan vokse videre ind i øjets glaslegeme. I og med at de er meget skrøbelige, medfører det ofte blødninger, der giver en markant nedsættelse af synsevnen.

Blødningen vil uden behandling medføre arvæv og varig synsnedsættelse. Samtidig medfører arvæv risiko for nethindeløsning, der i værste fald kan resultere i blindhed.

Diabetisk makulopati

Proliferativ diabetisk retinopati kan medføre ændringer i centralsynet (makula). Ved kronisk forhøjet blodsukker og iltmangel nedbrydes den normale barriere mellem nethinden og blodkarrene (blod-retina barrieren), som kan medføre væskedannelse i centralsynet (diabetisk makula ødem).

Synsnedsættelsen kan være meget svær, men da væskeophobningen udvikles over tid, er det typisk først symptomgivende senere i forløbet.

Ubehandlet diabetisk makulopati vil give varig synsnedsættelse.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Risikofaktorer for udvikling af diabetisk retinopati

Varigheden af diabetes er den største risikofaktor for udvikling af diabetisk retinopati. Det betyder, at type 1-diabetikere er i højere risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom, fordi diagnosetidspunktet ofte sker i de yngre leveår. Sygdommen har altså mange år at udvikle sig i.

Derudover er det flere faktorer, der øger risikoen for at udvikle diabetisk øjensygdom eller retinopati:

  • Diabetesvarighed og diabetestype
  • Dårligt kontrolleret blodsukker
  • Graviditet
  • Forhøjet blodtryk
  • Nedsat nyrefunktion og forhøjet kolesterol
  • Rygning, overvægt og anæmi (blodmangel)

Blodsukkeret er den vigtigste faktor, fordi det er påvist at nedsætte risikoen for videreudvikling. Det er således vigtigt at tage hånd om sin diabetes og holde et stabilt blodsukker.

Sløret syn og diabetes

Ureguleret blodsukker kan give mere eller mindre væskedannelse i øjets linse. Af den årsag kan personer med diabetes opleve en svingende synsskarphed og sløret syn, der kan vare dage til uger.

Det anbefales derfor, at ens blodsukker ligger så stabilt som muligt i ugerne op til en brilleudmåling, således at den korrekte brillestyrke måles.

LÆS OM SLØRET SYN

Andre diabetiske øjenkomplikationer

Grå stær

Udover ændringer på nethinden kan diabetes forårsage andre gener af synet. Diabetes kan bl.a. føre til tidlig udvikling af grå stær.

Grå stær behandles ved et simpelt kirurgisk indgreb, hvor den anatomiske linse udskiftes med en ny kunstig linse.

Ændringer i brillestyrke

Personer med diabetes kan muligvis opleve en svingende synsskarphed i dage til uger. Det skyldes, at et ureguleret blodsukker kan give mere eller mindre væskedannelse i øjets linse.

For at sikre et korrekt resultat anbefales det, at diabetikeres blodsukker ligger så stabilt som muligt i ugerne op til en brilleudmåling.

Periodevis lammelse af øjenmuskulaturen

Personer med diabetes kan i få tilfælde opleve periodevis lammelse af øjenmuskulaturen, som kan medføre skelen og dobbeltsyn.

Dobbeltsyn kan mindskes ved brug af optiske prismer eller klap for det ene øje, indtil lammelsen igen er aftaget.

Bliv undersøgt for tegn på retinopati i Synoptik

I din lokale Synoptik finder du autoriserede optikere, der står klar til at undersøge dine øjne for mulige tegn på diabetes i en Synsprøve med sundhedstjek.

I din grundige synsprøve tager vi bl.a. et billede af din nethinde, som giver vores eksperter bedre forståelse af din øjenbaggrund. Ligesom det giver os mulighed for at se eventuelle forandringer, der kan være opstået i forbindelse med diabetes.

En kombination af jævnlige kontroller ved en optiker og en øjenlæge eller et sygehus betragtes som den mest optimale håndtering af diabetisk øjensygdom eller retinopati.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vi ta’r dit syn alvorligt