Dovent øje (amblyopi)

Når synet ikke er færdigudviklet, kan synet blive dårligere på det ene øje. Det ene øje med nedsat syn kaldes et dovent øje. Eller amblyopi, som det kaldes i fagsprog. Tilstanden med et dominerende øje kan opstå af flere årsager.

- 5 minutters læsetid

Hvad er et dovent øje (amblyopi)?

Et øje siges at være dovent, når det ikke er udviklet normalt, og synet derfor bliver dårligere end på det andet øje.

Dovent øje optræder hos spædbørn og småbørn, og det rammer typisk det ene øje. Hos få kan dovent øje dog opleves på begge øjne.

En mangelfuld udvikling af øjet sker i barndommen, hvor hele kroppen undergår store forandringer. Hyppige kontroller af et barns syn anbefales, hvis udviklingen af et dovent øje skal forhindres eller begrænses.

Opdages tegn på amblyopi i et tidligt stadie, kan den rette behandling igangsættes rettidigt.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvorfor opstår et dovent øje?

Et øje bliver dovent, når det ikke bliver brugt regelmæssigt. Det kan ske, hvis det andet øje er for dominerende, når der skal fokuseres for at se tydeligt.

Det er ikke nødvendigvis det dovne øje, der i sig selv fejler noget. Det kan f.eks. også være de nervesignaler, der sendes fra øjet til hjernen. Hvis de ikke registreres korrekt, forværres synet, fordi hjernen ignorerer nervesignaler af dårlig kvalitet.

Nogle gange er det dog en fejl ved selve øjet. Det kan f.eks. være, når øjet ikke kan fiksere, eller når lyset ikke brydes korrekt på hornhinden. For store styrkeforskelle i øjnene kan ligeledes resultere i dovent øje eller amblyopi.

Med et dovent øje vil der opstå sløret syn, og der vil ikke ses tydeligt med et velfungerende dybdesyn. Øjensygdomme og øjenmuskler, der ikke arbejder ordentligt sammen, kan resultere i et dovent øje.

Jo før tilstanden behandles, jo større er chancerne for at bibeholde et skarpt syn.

FIND DIN NÆRMESTE OPTIKER

Hvad er årsag til dovent øje?

Der er normalt en underliggende årsag til, at øjet ikke udvikler sig normalt og virker dårligere. Neden for kan du læse om mulige forklaringer på dovent øje.

Skelen og amblyopi

Når øjnene ikke peger i samme retning, kan de ikke fiksere på et punkt samtidigt, og det ene øje vil derfor overtage og dominere synsfunktionen. Det vil føre til tilstanden skelen eller skeløjethed.

LÆS OM SKELEN

Styrkeforskel på de to øjne

Ved synsfejl og stor styrkeforskel på øjnene vil et øje se dårligere, og det bedre øje vil dominere.

Synsfejl som nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl giver derfor et dårligt syn og kan medføre, at et øje bliver dovent.

Undertrykte nervepåvirkninger og amblyopi

Når ét øje ikke kan se ordentligt, bliver det svagere. Det andet øje overtager derfor synsfunktionen.

Det kan ske, når hornhinden er skadet, eller når der er arvæv i den del af øjet, som skal sende lyset ind til nervehinden.

Hængende øjenlåg, øjenskader, øjensygdomme som grøn stær og grå stær samt øjenoperationer kan være med til at påvirke synet i det ene øje.

LÆS OM ØJENSYMPTOMER

Symptomer på dovent øje

Der findes forskellige symptomer på dovent øje eller amblyopi:

  • Sløret syn på et øje eller på begge øjne
  • Manglende fokuseringsevne på et øje kan få det andet til at overkompensere, overanstrenge sig og blive træt
  • Mulig dårlig afstandsbedømmelse, som f.eks. gør det sværere at gribe genstande
  • Øjne med dårlig samarbejdsevne, hvor et øje foretrækkes, når der ses
  • Øjenpar kan pege i forskellige retninger

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Hvordan behandles dovent øje hos børn?

Forældre bør få undersøgt barnets øjne og syn, når barnet er mellem tre til fem år gammelt. Det er i dette vigtige tidsrum for barnets og synets udvikling, at eventuel amblyopi diagnosticeres, så barnet ikke risikerer at få et kronisk dovent øje.

Øjets synsceller er færdigudviklede i seks- til syvårsalderen. Det gør behandling af et dovent øje hos voksne sværere end behandling af et dovent øje hos børn.

Det kan være svært at diagnosticere amblyopi hos spædbørn. Derfor kan det være nødvendigt at vente, til barnet bliver ældre. Er der personer i den nære familie, som har dovent øje eller amblyopi, kan tidlig diagnosticering og behandling spare barnet for hovedpine, anstrengte øjne og nedsat syn.

Få dine øjnes sundhed undersøgt i Synoptik

Hvis du har mistanke om, at du eller dit barn over 10 år kunne have nedsat syn på det ene øje eller skelen, kan vores eksperter undersøge øjnenes sundhed i en Synsprøve med sundhedstjek.

I den grundige synsprøve kortlægger vi, om I døjer med synsfejl som nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl. Vi undersøger samtidig for mulige tegn på grå stær, grøn stær, diabetes og forhøjet blodtryk.

En tidlig indsats gør en stor forskel. På den måde kan en eventuel behandling eller synskorrektion igangsættes hurtigst muligt.

BESTIL TID TIL EN SYNSPRØVE

Vi ta’r dit syn alvorligt